Jeodezik Faaliyetler Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi (YÜKSİSMOD) Projesi

Proje Numarası 2015K090710 / 2015K09-2464
Proje Adı Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi
Katılımcılar
 • Harita Genel Müdürlüğü (Koordinatör)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü,
 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı
 • TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürlüğü
Destekleyen T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Başlama Tarihi 2015
Bitiş Tarihi 2020
Bütçe 38,5 Milyon TL
Amaç
 • Mevcut ülke yükseklik sistemini, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve dünyadaki yeni yaklaşımlarla modernize etmek,
 • Modernizasyon sırasında ülke genelinde toplanacak gravite verilerinin jeofizik, jeoloji, maden ve petrol arama gibi Yer bilimlerinin diğer alanlarında ve savunma sanayi çalışmalarında kullanılmasına olanak sunacak altyapıyı geliştirmek,
 • Ülkemizde Yer bilimleri ve gravite ölçme/modelleme alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında iş birliklerini geliştirmek ve birlikte çalışabilirliği sağlamak,
 • Kurumlar arasında gravite alanı ölçme ve değerlendirmede standardizasyonu sağlamak,
 • Türkiye gravite alanı ile ilgili verileri ortak bir veri tabanında tutarak yüksek maliyet gerektiren veri toplama çalışmalarında tekrarlılığın önüne geçmek,
 • Sivil ve askerî kullanıcılarının gerçek zamanda ve her türlü hava koşulunda birkaç santimetre doğrulukla fiziksel yükseklik bilgisi üretilebilmelerini olanaklı hale getirmek.
Çıktılar
 • Türkiye Jeoit Modeli-2020
 • Türkiye Gravite Standardizasyon Ağı (TRGRAV-Net)
 • Hava gravimetrisi sistemi
 • Motorize nivelman sistemi
 • Gravimetri laboratuvarı (TRGRAV-Lab)
 • Ulusal gravite veri tabanı ve web portali (TRGRAV-Web)
 • Bağıl gravimetri indirgeme ve dengeleme yazılımı
 • Hava gravimetrisi analiz yazılımı
Rapor Proje Tamamlama Raporu