Jeodezik Faaliyetler Meteoroloji/Oşinografi Mükemmeliyet Ağı (MOMA) Pilot Projesi: Uydu ve Yer Gözlem, Veri Asimilasyonu, Öngörü, Erken Uyarı Sistemleri ve Kullanıcı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje Numarası 105G029
Proje Adı Meteoroloji / Oşinografi Mükemmeliyet Ağı (MOMA) Pilot Projesi: Uydu ve Yer Gözlem, Veri Asimilasyonu, Öngörü, Erken Uyarı Sistemleri ve Kullanıcı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Katılımcılar
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
 • Harita Genel Müdürlüğü
 • Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
 • İTÜ-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Destekleyen TÜBİTAK-KAMAG (1007 Programı)
Başlama Tarihi 2005
Bitiş Tarihi 2007
Bütçe 1.5 Milyon TL
Amaç MOMA Pilot Projesinde; ülkemizin en hızlı gelişen stratejik alanları olan Türk Boğazlar Sistemi ve Kilikya Baseni / Çukurova Kıta Sahanlığı öncelikli bölgeler olarak ele alınmış, oluşturulması gerçekte daha uzun bir süre alacak olan ‘Meteoroloji ve Oşinografi Mükemmeliyet Ağı’ kapsamında, uydu ve yer gözlem sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut sistemlerle bütünleştirilmesi, elde edilen gerçek zamanlı verilerin ve model öngörü sistemlerinin karşılıklı olarak geçerliliklerinin doğrulanması, bunları kullanan erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, elde edilen verilerin kullanıcılara sunulması amaçlanmıştır.
Çıktılar
 • Boğazlarda akıntı profilleri, çevre denizlerde kıyısal su seviyesi, meteoroloji ve deniz suyu özellikleri, deniz yüzey sıcaklığı ve klorofil uydu verileri, kara-deniz ve deniz-atmosfer etkileşimlerini örnekleyen girdap kovaryans ölçümleri gerçek zamanlı olarak elde edilmiştir.
 • Akdeniz kıyılarını kapsayan bir kıyısal dolaşım modeli ile, gerçek zamanlı yüzey atmosferik akılarına ve açık deniz sınır koşullarına dayanan dolaşım ve hidrografi öngörüleri üretilmiştir.
 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları için hidrodinamik modeller geliştirilmiş ve gözlemlerle uyumlu sonuçlar vermeleri sağlanmıştır.
 • Çöl tozlarının Akdeniz, Kuzey Afrika, Avrupa ve Avrasya kıtalarını kapsayan taşınımını saptayan bir atmosferik taşınım modeli uygulamaya konularak öngörüleri yayınlanmıştır.
 • Güncel bir bölgesel atmosferik model çalıştırılarak bölgemizde ayrıntılı öngörüler üretilmiş ve tüm denizlerimizde modeller için gereken yüzey atmosferik verilerin üretilmesi sağlanmıştır.
 • Ülkemizde üretilen ve diğer kaynaklardan sağlanan güncel atmosferik veriler, bölgesel atmosferik modelde veri asimilasyonu ile kullanılmış ve öngörülerin gerçekleşen koşullarla uyumu sağlanmıştır.
Rapor Proje Tamamlama Raporu