Jeodezik Faaliyetler TUREF Hız Alanı-2020


Kullanıcılara, koordinatını girdiğinde TUREF datumunda (ITRF96 epok 2005.0) hız bilgisine ulaşabileceği standart bir hız alanı sunabilmek maksadıyla “Türkiye Hız Alanının Belirlenmesi” projesi başlatılmış; Harita Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırmacılardan oluşturulan bir çalışma grubu teşkil edilmiştir.

Bu kapsamda geliştirilen uygulama https://harita.gov.tr/TUREFHIZALANI adresinde kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcıların geri bildirimlerini jeodezi@harita.gov.tr adresine göndermeleri uygulamanın geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bilgilendirme Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.