Jeodezik Faaliyetler Manyetik


Harita Genel Müdürlüğünde manyetik çalışmalar, 1945 yılında topoğrafik haritalardaki pusula sapma açılarını tespit etmek amacı ile başlamıştır. Bu çerçevede, 2000 yılına kadar Türkiye genelinde 85 noktada 5-10 yıl aralıklarla manyetik deklinasyon açıları ölçülmüştür.

Manyetik nokta yerleri (85 Nokta)


Manyetik Rasathaneler (Jeomanyetik gözlemevleri), yer manyetik alan bileşenlerinin zamana bağlı değişimlerinin hassas olarak kayıt altına alındığı birimlerdir. Dünya üzerinde 200‘den fazla rasathane bulunmakta ve bu gözlemevlerinin 120 kadarı INTERMAGNET olarak bilinen jeomanyetik gözlemevleri birliğine üyedirler. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak faaliyet gösteren rasathaneler INTERMAGNET üyesidir ve iki farklı yerde yermanyetik alanının dört bileşenini (D: manyetik deklinasyon, H: Yatay, Z: Düşey ve F: Toplam) kayıt altına almaktadır. Bu merkezlerden birincisi; 1947‘den bu yana manyetik alan bileşenlerinin kesintisiz olarak kaydedildiği İstanbul – Kandilli’dedir (ISK). İkinci merkez ise, Bursa – İznik’tedir (İZN) ve bu noktada 2004 yılından beri dijital kayıt yapılmaktadır.

1984 yılı Ocak ayında General Şefik Erensü Kışlası (Lodumlu/ANKARA)’nda Ankara Manyetik Rasathanesi kurulmuştur. 1984–1986 yılları arasında, Kandilli Manyetik Rasathanesi ile koordineli olarak deneme çalışmaları yapılmış ve 1986 yılından itibaren, klasik ölçü aletleriyle kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştır. Ankara Manyetik Rasathanesi 1994 yılından itibaren çalışmalarını durdurmuştur.