Jeodezik Faaliyetler Astronomik Almanak


Almanak, bir efemeristen daha az bilgi içeren ve genellikle değerlerin daha az duyarlılıkta verildiği periyodik yayınlardan biridir. Harita Genel Müdürlüğü’nce 1976 yılından bu yana yayımlanmakta olan almanak; Harita Genel Müdürlüğü’nde, Topçu birliklerinde, Üniversite ve Yüksek Okullarda ve çeşitli mühendislik çalışmalarında astronomik gözlem ve hesaplamalar için kullanılmaktadır.

Almanak, 01 Ocak 2006 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 04 Ocak 2008 tarihinde, Türkçe basım için; ISSN 1308-0407, İngilizce basım için; ISSN 1308-0415 numaraları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce tahsis edilmiştir (ISSN: Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası).

Güneş, kutup yıldızı ve bazı parlak yıldızların görünen koordinatlarının istenen yıl için hesaplandığı Almanak programı Fortran dilinde 1987 yılında yazılmıştır. O tarihten günümüze uluslararası alanda astronomik tablo ve hesaplarda yapılan iyileştirmelerin mevcut almanağa yansıtılmasında yaşanan zorluk nedeniyle açık kaynak kodlu ve web ortamında yeni bir almanağın hazırlanması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, açık kaynaklardan temin edilen kodlar kullanılarak hazırlanan yeni almanak 2022 yılından itibaren www.harita.gov.tr/almanak adresinden yayınlanmaya başlamıştır.

Yeni almanakta eskisinde olduğu gibi; Güneş ve Kutup Yıldızının görünen koordinatları (Rektesensiyon, Deklinasyon), Zaman Denklemi (Equation of Time) ve Greenwich Ortalama Yıldız Zamanı (GMST) ile Kutup Yıldızı Tablosu elde edilmekte, parlaklık derecesi yüksek diğer bazı yıldızlara ait görünen koordinatlar ise yer almamaktadır.