Jeodezik Faaliyetler European Sea Level Service Research Infrastructure (ESEAS-RI) Projesi

Proje Numarası EVR1-CT-2002-40025
Proje Adı European Sea Level Service Research Infrastructure (ESEAS-RI)
Katılımcılar
 • NORWEGIAN MAPPING AUTHORITY (NORVEÇ-KOORDİNATÖR)
 • ENTE PUBLICO PUERTOS DEL ESTADO (İSPANYA)
 • INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFIA (İSPANYA)
 • REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA EN SAN FERNANDO (İSPANYA)
 • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (İSPANYA)
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (İSPANYA)
 • ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (SLOVENYA)
 • HARITA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜRKİYE)
 • HELLENIC NAVY HYDROGRAPHIC SERVICE (YUNANİSTAN)
 • HYDROGRAPHIC INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF CROATIA (HIRVATİSTAN)
 • UNIVERSITY OF ZAGREB (HIRVATİSTAN)
 • INSTITUTE OF METEOROLOGICAL AND WATER MANAGEMENT (POLONYA)
 • SPACE RESEARCH CENTRE - POLISH ACADEMY OF SCIENCES (POLONYA)
 • ISRAEL OCEANOGRAPHIC & LIMNOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE (İSRAİL)
 • NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY (İTALYA)
 • NATIONAL SURVEY AND CADASTRE (DANİMARKA)
 • NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (İNGİLTERE)
 • UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (İNGİLTERE)
 • VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY (LİTVANYA)
Destekleyen Avrupa Komisyonu, FP5-EESD Programı
Başlama Tarihi 2002
Bitiş Tarihi 2005
Bütçe 3.5 Milyon Avro
Amaç Bu projenin amacı, Avrupa Deniz Seviyesi Servisi (European Sea Level Service) gözlem ağı istasyonlarını geliştirmek ve dağınık deniz seviyesi veri tabanlarını standartlaştırarak kolay erişilebilir hale getirmektir.
Çıktılar
 • Avrupa genelinde geniş çaplı mareograf istasyonları veri tabanları taranmış, uygun nitelikteki tarihsel kayıtlar çıkarılmış ve bu kayıtlara dayalı olarak on yıllar-yüz yıllar arası zaman ölçeğinde deniz seviyesi değişimleri belirlenmiş,
 • Yersel deniz seviyesi gözlemleri ile uydu altimetre deniz seviyesi verileri kombine edilerek on yıllar arası deniz seviyesi değişimleri için deneysel model geliştirilmiş,
 • Bu değişimlerine neden olan faktörler belirlenerek, bütçeleri ortaya çıkarılmış,
 • Avrupa kıyılarında ekstrem deniz seviyesi değişimleri ve gelecekteki riskleri istatistiksel olarak tanımlanmıştır.
Rapor Proje Tamamlama Raporu