Jeodezik Faaliyetler Topoğrafik Yoğunluk ve Gravite Düşey Gradyen Ölçüleri Kullanarak Jeoit ve Ortometrik Yüksekliklerin İyileştirilmesi Projesi

Proje Numarası 120Y246
Proje Adı Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi
Katılımcılar
 • Hacettepe Üniversitesi (Yürütücü)
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Konya Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Harita Genel Müdürlüğü
Destekleyen TÜBİTAK 1001 Programı
Başlama Tarihi 2021
Bitiş Tarihi 2024
Bütçe 978 Bin TL
Amaç
 • Dağlık bölgelerde gravimetrik jeoit modeli doğruluğunu kısıtlayan yaklaşım sorunlarına topografik yoğunluk, düşey gradyen, GNSS/nivelmanı ve çekül sapması bileşenlerini içeren yersel veri kaynaklarıyla çözüm getirmek,
 • Jeoit modelini gerçeğe yakın ortometrik yükseklikleri kullanarak doğrulamak,
 • Santimetre-altı doğruluklu jeoit modeli yol haritasına ışık tutmak.
Çıktılar
 • Test bölgelerinde topografik yoğunluk modeli
 • Gelişmiş jeoit modelleme yazılımı
 • Test bölgelerinde jeoit modelleri
 • Bilimsel yayınlar