Jeodezik Faaliyetler Marmara Bölgesinde Deniz Seviyesi Değişimleri ve Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Araştırılması Projesi

Proje Numarası TUJJB-UDP-03-01
Proje Adı Marmara Bölgesinde Deniz Seviyesi Değişimleri ve Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Araştırılması
Katılımcılar
  • Harita Genel Müdürlüğü (Koordinatör)
  • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
  • TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Destekleyen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
Başlama Tarihi 2003
Bitiş Tarihi 2005
Bütçe 48 Bin TL
Amaç Bu projede, Kuzey Anadolu Fayının batı uzantısında yer alan Marmara Denizinde göreli ve mutlak ortalama deniz seviyesi değişimleri ile Marmara Denizi kuzey ve güney kıyılarındaki düşey yer kabuğu hareketleri ve bunların bölgenin tektonik yapısıyla ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir.
Çıktılar
  • Marmara Ereğlisi’ne yeni bir mareograf istasyonu kurulmuş,
  • Erdek ve Marmara Ereğlisi mareograf ve sabit GPS istasyonlarından elde edilen deniz seviyesi ve sabit GPS ölçüleri ile bu istasyonlardaki tekrarlı GPS ve geometrik nivelman ölçüleri birlikte değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular uydu altimetre verilerinin analizi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
  • Bu analiz sonucunda; Marmara Denizinde ortalama deniz seviyesinin 6.0 ± 0.9 mm/yıl yükseldiği belirlenmiştir.
  • Sabit GPS, tekrarlı GPS ve nivelman verilerinin analizi sonucunda her iki istasyonda yer kabuğunun yaklaşık 1.1 ± 0.5 mm/yıl hızla çöktüğü belirlenmiştir.
  • Marmara Denizinin kuzey kıyısında yer alan Marmara Ereğlisi ve güney kıyısında yer alan Erdek mareograf istasyonu ve yakın çevresinin birbirlerine göre rölatif düşey hareket olmadığı sonucuna varılmıştır.
Rapor Proje Tamamlama Raporu