Jeodezik Faaliyetler Türkiye Ulusal Jeodezi Programı Proje Başvurusu


Türkiye Ulusal Jeodezi Programı kapsamında verilen araştırma projesi önerileri, Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye alınmasına karar verilen projelerin her biri için yeni ve ayrıntılı bir öneri düzenlenmesi yürütücüden istenir. İkinci aşama değerlendirmesi bu ayrıntılı öneri üzerinde yapılır ve yürütücü ile yapılan bir sözlü görüşme sonunda kesinleştirilir.

Birinci aşama ve ikinci aşama proje öneri formlarına yandaki bağlantılardan ulaşmak mümkündür. Proje öneri formları, ilgili TUJK Sekretaryasına basılı ve elektronik ortamda posta yoluyla gönderilmektedir.


Birinci Aşama Öneri Formu

İkinci Aşama Öneri Formu