Jeodezik Faaliyetler Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı (TUSAGA)


Arap, Afrika ve Avrasya plakalarının birbirlerine göre hareketleri sonucunda bu plakaların sınırları boyunca ve iç kısımlarda şiddetli deformasyonların oluştuğu ve söz konusu üç plakanın kesişim noktası üzerinde bulunan Türkiye’de yıllık ortalama 2.5 cm civarında yer değiştirmelerin meydana geldiği bilinmektedir. Ayrıca, depremler nedeniyle nokta konumlarında depremin büyüklüğüne bağlı olarak 2-3 m’ye varan yer değiştirmeler olabilmektedir. Bu nedenle, nirengi noktalarının koordinatlarındaki yer değiştirmelerin periyodik (kampanya tipi) olarak ya da sabit GPS/GNSS istasyonlarıyla sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de uydu jeodezisi faaliyetleri kapsamında uluslararası izleme ağlarına dâhil olacak bir istasyon kurulması düşünülmüş ve ilk olarak Ankara Sabit GPS İstasyonu (ANKR) 23 Ocak 1991 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Daha sonra 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (TRAB), 1998 yılında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TUBI) ve 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (ISTA) olmak üzere Uluslararası GNSS Servisi (IGS)’ne de veri aktaran istasyonlar kurulmuştur. 2000’li yılların başından itibaren de diğer istasyonlar sırasıyla kurularak topladıkları verilerden istifade edilmektedir.

Bu şekilde, Türkiye geneline dağılmış noktalarda 365 gün 24 saat kesintisiz olarak savunma ve kalkınma çalışmalarına yönelik jeodezik ve jeodinamik amaçlar doğrultusunda uydu bilgileri toplayan sabit GNSS istasyonlarından oluşan ağa Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı (TUSAGA) adı verilmiştir. TUSAGA ile hedeflenen amaçlar şunlardır;

a. Jeodezik çalışmalar için gereksinim duyulan üst düzey referans ağı olarak hizmet vermek,

b. Kinematik modelleme ile Türkiye ve çevresindeki Yer kabuğu hareketlerini izlemek,

c. Toplanan verilerle troposferik ve iyonosferik çalışmalar yapmak.

Konya TUSAGA İstasyonu

Eşme TUSAGA İstasyonu


TUSAGA istasyon yerlerini gösteren ve aynı zamanda istasyon bilgi dosyaları (log-file) ile birlikte analizler sonucu elde edilmiş günlük koordinat zaman serilerinin text ve grafik halinde indirilebildiği harita için tıklayın: Türkiye Jeodezik Ağlar Haritası

2008 yılında TUSAGA-Aktif ağının oluşturulmaya başlanmasıyla birlikte, TUSAGA ağının genişletilmesi durdurulmuş ve yeni istasyon tesisi yapılmamıştır. 2022 yılı içerisinde TUSAGA istasyonları arasından internet iletişim sorunu bulunmayanların TUSAGA-Aktif sistemine dahil edilmesi planlanmaktadır (https://www.tusaga-aktif.gov.tr).