Jeodezik Faaliyetler
IGS (International GNSS Service)/ EPN (EUREF Permanent GNSS Network) İstasyonları

IGS (International GNSS Service)


İngilizcesi International GNSS Service olan IGS, GNSS verileri ile bu verilerden oluşturulan ürünleri kullanarak jeodezik ve jeofizik amaçlı GNSS uygulamalarını destekleyen ve ilgili standartları belirleyen ve Uluslarası Jeodezi Birliği (IAG) nin de desteğiyle faaliyet yürüten sivil bir kurumdur.
IGS, 1992 yılı Haziran ve Eylül döneminde üç aylığına pilot servis olarak olarak kullanılmış; ardından 1993 yılında Uluslararası Jeodezi Birliği tarafından onaylanmış ve 1 Ocak 1994 tarihinde hizmete girmiştir. Uluslararası GPS Servisi adıyla kurulan ve 14 Mart 2005’ten itibaren Uluslararası GNSS Servisi olarak ismi değiştirilen IGS, Uluslararası Yer Dönme ve Referans Sistemleri Servisi (IERS-International Earth Rotation and Reference System Service) ile yakın işbirliği içinde faaliyet göstermektedir. Astronomik ve Jeofizik Veri Analiz Servisleri Federasyonuna (FAGS Federation of Astronomical and Geophysical Data Analysis Services) bağlı faaliyet yürüten 13 servisten biridir. Bunun yanında özellikle mühendislik amaçlı GNSS uygulamalarında da etkin olarak kullanılabilecek olan hassas yörünge bilgileri ve sabit GNSS noktalarına ait verileri tüm kullanıcılara sunabilen bir yapıya sahiptir.
IGS bilimsel çalışmalar, jeodezik ve jeofizik uygulamalarında yeterli doğrulukta kullanılabilecek GNSS ölçülerinin toplanması, arşivlenmesi ile dağıtımı görevini üstlenmiştir. IGS istasyonları, sabit olup sürekli çalışan ve GNSS uydularından gönderilen sinyalleri alıp kayıt edebilen istasyonlardır. GNSS tekniği ile çalışma bölgesine uygun uzaklıklarda bulunan bir IGS noktası GNSS ölçmelerine büyük katkı sağlayacaktır. IGS istasyonunun referans olarak kullanılması ile kullanılacak nokta koordinatları ITRF sisteminde olacak, nokta koordinatları yüksek doğrulukla elde edilebilecek ve ülke GNSS ağı ile uyumluluk gösterecektir.

DÜNYADAKİ IGS İSTASYONLARI

14 Temmuz 2023 tarihi itibari ile Dünya geneleinde toplam 516 adet istasyona sahiptir.
Türkiye’de IGS ağına dahil 6 adet sabit GNSS istasyonu bulunmaktadır. Bu isatsyonların 4 tanesi Harita Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.

EPN (EUREF Permanent GNSS Network)


Avrupa Sabit GNSS Referans Ağı (European Reference Frame Network-EPN), hassas koordinatları ETRS89 datumunda bilinen, Avrupa kıtasını kapsayan sürekli çalışan sabit GNSS referans istasyonlarından oluşan bilimsel amaçlı çalışmalara ışık tutan bir ağdır. Ülkemizde bulunan ve IGS ağına dahil olan 6 adet sabit GNSS istasyonu aynı zamanda EPN ağına da dahildir.


EPN’ye sağlanan bütün katkılar gönüllülük esasına dayanmaktadır. Günümüzde Avrupa’da yerleşik 100'den fazla kurum, kuruluş, üniversite ve enstitü, yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. EPN ürünleri, haftalık ağ çözümleri, istasyon konum ve hızları, zaman serisi analizleri ve istasyonların zenit gecikme modelleridir.