Jeodezik Faaliyetler Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal Datum Dönüşümü) Projesi

Proje Numarası 105G017
Proje Adı Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal Datum Dönüşümü) Projesi
Katılımcılar
  • İstanbul Kültür Üniversitesi (Yürütücü)
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
  • Harita Genel Müdürlüğü (HGM)
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Destekleyen 1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Başlama Tarihi 2006
Bitiş Tarihi 2008
Bütçe 7 Milyon TL
Amaç
  • Ülkemiz ve KKTC genelinde yeterli sayıda GPS/GNSS uydusu görülebildiği ve internet imkânı olan her yerde santimetre doğruluğunda gerçek zamanlı konum bilgisinin üretilmesi,
  • WGS-84 ile Avrupa Datumu-1950 arasındaki yüksek duyarlıklı hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi.
Çıktılar
  • 2022 yılı itibariyle; 159 sabit GNSS istasyonu, 11.000 kullanıcı hesabı ve sistemden yararlanan 14.000 alıcı.
  • 2 adet Kontrol ve Analiz Merkezi (TKGM ve HGM)
  • WGS-84 ile Avrupa Datumu-1950 arasındaki datum dönüşüm parametreleri.
Rapor www.tusaga-aktif.gov.tr
Datum Dönüşümü: www.harita.gov.tr/temel-jeodezik-hesaplamalar