Jeodezik Faaliyetler Dünya Manyetik Modeli


NATO Standardizasyon Ajansı (NSA)’na bağlı Jeomanyetik Modellerin Kullanımı (Use of Geomagnetic Models-STANAG 7172) konulu STANAG gereğince, NATO bünyesinde standart model olarak Dünya Manyetik Modelinin kullanımı kararlaştırılmıştır. 5 yıllık dönemler için yayımlanan model ile Yer manyetik alanının bileşenleri tüm dünya için kestirilebilmektedir (https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM). Bu çerçevede hâlihazırda, haritalarda bulunan manyetik sapma açıları söz konusu modelden kestirilmekte, Türkiye genelinde yıllara sair periyodik ölçümler yapılmamaktadır.

Dünya Manyetik Modeli 2020 yılı epokuna ait Toplam Şiddet (F) haritası ilk görselde, Deklinasyon (D) haritası ise ikinci görselde sunulmuştur.

img
img