Jeodezik Faaliyetler Açı ve Uzunluk Ölçmeleri

AÇI

Kesişen iki doğrultu arasındaki yön farkına “açı” adı verilir. Kullanılan başlıca açı çeşitleri; yatay açı, düşey açı ve eğim açısıdır. Derece, Grad ve Radyan yaygın olarak kullanılan açı birimleridir.

Şekil 1 Kullanılan açı çeşitleri

Kesişen iki doğrultu arasındaki yön farkına “açı” adı verilir. Kullanılan başlıca açı çeşitleri; yatay açı, düşey açı ve eğim açısıdır. Derece, Grad ve Radyan yaygın olarak kullanılan açı birimleridir.

Yatay Açı: Şekil 1’deki IABI ve IACI doğrularından geçen düşey düzlemlerin yatay düzlem ile ara kesitleri olan IA'B'I ve IA'C'I doğruları arasındaki “β” açısına yatay açı adı verilir.
Düşey Açı (Zenith): Şekil 1’deki IABI ve IACI doğrularından geçen düşey düzlemler üzerindeki A noktasından geçen düşey doğrultu ile IABI ve IACI doruları arasında kalan ZB ve ZC açılarına düşey açı adı verilir. Eğim Açısı: IABI ve IACI doruları ile A noktasından geçen yatay düzlem arasındaki "αB" ve "αC" açılarına eğim açısı adı verilir.

UZUNLUK

Uzunluk iki nokta arasındaki mesafenin ölçülmesidir. Metrik sistem esas alındığında yatay, eğik ve düşey uzunluklar metre cinsinden ölçür. Metrenin katları aşağıda yer almaktadır;

Kaynaklar:
1. Ölçme Bilgisi (Topografya). Öğr. Gör. Selçuk USTA (2011)
2. Ölçme Bilgisi Ders Notları. Doç. Dr. Temel Bayrak Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASRİ (2011)