Jeodezik Faaliyetler TUJK Duyurular

Konu Duyuru Duyuru Tarihi
TUJK 2022 Yılı Ödüllerine Başvuru Değerli TUJK Üyeleri,
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu tarafından, jeodezi alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına her yıl, TUJK Bilim Ödülü, TUJK Hizmet Ödülü ve TUJK Teşvik Ödülü verilmektedir. TUJK Ödül Yönergesine bağlantıdan erişmek mümkündür. TUJK ödülleri için adayı tanıtıcı bir mesleki özgeçmiş ile Ek’teki form doldurularak TUJK sekreterliğine e-posta ile gönderilmektedir. Bir kurum, üniversite veya TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilen adayın, aday olduğuna dair bilgisi olduğunu gösteren yazılı onayı başvuru dosyasında yer alır.
Başvurular bu e-postaya cevap olarak 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
05.01.2022
Lisansüstü çalışmalar, seminer, eğitim faaliyetleri hakkında Değerli TUJK Üyeleri,
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Başkanlığı ve Merkez Bürosu olarak, üyelerimiz arasında bilgi paylaşımının önemli olduğu değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, üniversitelerimiz bünyesinde gerçekleştirilen ve ilgi alanımıza giren lisansüstü çalışmaları, seminer, eğitim gibi faaliyetleri siz değerli üyelerimize duyurmaya başlıyoruz.
Tez danışmanı olarak görev alan üyemizin; öğrenci adı, tezin konusu, savunma yeri ve tarihi/saati Merkez Büromuza e-posta ile bildirmesi durumunda, TUJK sekreteri tarafından tüm üyelerimize duyurulacak ve konuya ilgi duyan üyelerimiz tez savunma toplantısına dinleyici olarak davet edilecektir. Benzer şekilde, üyelerimize duyurulmasını istediğiniz seminer, eğitim vb. faaliyetleri de Merkez Büromuza e-posta ile bildirebilirsiniz.
17 Aralık 2021 Cuma günü (BUGÜN) 19:00-21:00 saatleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü yüksek lisans öğrencisi İlyas AKPINAR tarafından “SIMU ve GNSS Ölçülerinin Entegrasyonuna Dayalı Mobil Yersel Gravimetri” konulu tezin savunması gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi olarak düzenlenecek tez savunması toplantısının Zoom bağlantı bilgileri aşağıda sunulmuştur. Konuya ilgi duyan üyelerimizin saat 19:00’da toplantıya dinleyici olarak bağlanmalarını hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,
17.12.2021
TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı Değerli TUJK Üyeleri,
TUJK 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.
Saygılar sunar, iyi çalışmalar dileriz.
11.08.2021
TUJK 2021 Yılı Ödüllerine Başvuru Değerli TUJK Üyeleri,
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu tarafından, jeodezi alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına her yıl, TUJK Bilim Ödülü, TUJK Hizmet Ödülü ve TUJK Teşvik Ödülü verilmektedir. TUJK Ödül Yönergesine bağlantıdan erişmek mümkündür. TUJK ödülleri için adayı tanıtıcı bir mesleki özgeçmiş ile Ek’teki form doldurularak TUJK sekreterliğine e-posta ile gönderilmektedir. Bir kurum, üniversite veya TUJK üyesi bir meslektaşı tarafından aday gösterilen adayın, aday olduğuna dair bilgisi olduğunu gösteren yazılı onayı başvuru dosyasında yer alır.
Başvurular bu e-postaya cevap olarak 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
28.04.2021
IAG 2021 Yılı Toplantısı Değerli TUJK Üyeleri,
Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG)’nin 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı 28 Haziran – 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çin Jeodezi Fotogrametri ve Kartografya Birliği ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Özet gönderme son tarihinin 30 Nisan 2021 olduğunu hatırlatır, söz konusu toplantının üniversitenizde/kurumunuzda araştırmacılara duyurulması konusunda gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
21.04.2021
Değerli TUJK Üyeleri,
COVID-19 küresel salgını nedeniyle TUJK 2020 yılı bilimsel toplantısı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Saygılar sunar, iyi çalışmalar dileriz.
02.07.2020