Jeodezik Faaliyetler GNSS Hızlarına Küme Analizi Yöntemi Uygulayarak Belirlenecek Tektonik Bölgelerden Yararlanarak Türkiye İçin Yatay Hız Alanı Modelinin Oluşturulması Projesi

Proje Numarası -
Proje Adı GNSS Hızlarına Küme Analizi Yöntemi Uygulayarak Belirlenecek Tektonik Bölgelerden Yararlanarak Türkiye İçin Yatay Hız Alanı Modelinin Oluşturulması.
Katılımcılar
 • Harita Genel Müdürlüğü (HGM)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
 • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BOUN KRDAE)
Destekleyen -
Başlama Tarihi 2017
Bitiş Tarihi 2022
Bütçe -
Amaç
 • 1992 yılından günümüze kadar toplanan GNSS verilerinin en güncel modeller, hassas yörünge parametreleri ve güncel analiz stratejileri kullanılarak yeniden değerlendirilmesi
 • Yeniden veri değerlendirmeleri ile elde edilen güncel TUTGA koordinat ve hızlarının kullanıcılara sunulması
 • Uyuşumlu hız kümesinin elde edilmesi
 • - Zaman serilerinin incelenmesi
  - Çarpraz doğrulama tekniği ile hızların kontrolü
  - Strain analizi
 • Kümeleme analizi ile blokların belirlenmesi
 • Belirlenen bloklara göre hızların enterpole edilerek hız alanının tüm Türkiye için belirlenmesi
 • Hız alanı modelinin kullanıcılara sunulması.
Çıktılar
 • Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF) Hız Alanı
Rapor
 • www.harita.gov.tr/TUREFHIZALANI
 • Kurt, A.İ., Cingöz, A., Özdemir, S.,Peker, S., Özel, Ö. ve Simav, M. (2020). Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı (TUTGA) Güncel Koordinat ve Hızlarının GNSS Verilerinin Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında Hesaplanması. Harita Dergisi, 164, 1-17.