Jeodezik Faaliyetler TRGrav-Lab


Jeodezi Dairesi Başkanlığı envanterindeki gravimetreler, arazi çalışmaları öncesinde uzun süreli sabit gözlemlerle bir dizi kontrole tabi tutulmakta, gürültü karakteristikleri, sürüklenme katsayıları, sıcaklık değişimlerine duyarlılığı, düzeç sensörleri, batarya sağlığı ve saat sapmaları düzenli aralıklarla izlenmektedir. Şubat 2019 tarihinde doğal, çevresel ve insan kaynaklı gürültülerden olabildiğince arındırılmış, bina temelinden bağımsız ve ana kaya üzerine oturtulmuş 4 adet sismik kütle platformundan oluşan bir laboratuvar (TRGrav-Lab) tesis edilmiştir.

TRGrav-Lab, kesintisiz güç kaynağı ve bina çatısına yerleştirilmiş GNSS anteni, yangın algılama/uyarı/söndürme sistemi ile 10-40°C arası sıcaklık değişimi sağlayabilecek ısıtma/soğutma sistemine sahiptir.

Envanterinde gravimetre bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve araştırma merkezleri laboratuvardan imkânlar ölçüsünde istifade edebilmektedir.TRGrav-Lab laboratuvarı (Daha Fazla Resim Y.A. AKDOĞAN)

Kaynaklar:
1. Simav M., Akpınar İ., Akdoğan Y.A., Yıldız H. (2021) Türkiye’de Güncel Yersel Gravimetri Çalışmaları, Harita Dergisi, 166, 10-24.
2. HGM (2021) Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi 2015K090710 (2015K09-2464) Proje Tamamlama Raporu, Mart 2021, Harita Genel Müdürlüğü, Ankara.