Jeodezik Faaliyetler TUJK Bilimsel Toplantılar

Yıl Konu - Tema- Slogan Ev Sahibi Şehir
2002 Tektonik ve Jeodezik Ağlar Boğaziçi Üniversitesi İznik/Bursa
2003 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar Selçuk Üniversitesi Konya
2004 Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak
2005 Jeoit ve Düşey Datum Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon
2006 Tektonik ve Jeodezik Ağlar-II Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul
2007 İyonosfer ve Troposfer Gözlenmesi ve Modellenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara
2008 Koordinat Sistemleri İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul
2009 Deformasyon Analizi Selçuk Üniversitesi Konya
2010 Mekânsal Planlamada Jeodezi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir
2011 Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
2012 Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu Çalıştayı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak
2012 Yerel Jeoitlerin Belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar
2013 Doğal Afetler ve Jeodezi Cumhuriyet Üniversitesi Sivas
2015 Ulusal Jeodezi Programı ve Ülkemizde Jeodezi Eğitimi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar
2016 Gravite ve Yükseklik Sistemleri Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul
2017 Sabit GNSS İstasyonları Uygulamaları Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
2018 TUJK 2018 Yılı Bilimsel Toplantısı (TUJJB Bilimsel Kongresi Çatısı Altında) Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir
2018 Sismojeodezik Çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir
2019 Güncel Jeodezik Uygulamalar Konya Teknik Üniversitesi Konya
2021 Yapay Zekâ Çağında Jeodezi Hacettepe Üniversitesi (Çevrimiçi) Ankara