Jeodezik Faaliyetler High Resolution Geoid Of The Mediterranean Sea: GEOMED 2 Projesi

Proje Numarası 4000107584/13/I-BG
Proje Adı High Resolution Geoid of the Mediterranean Sea: GEOMED 2
Katılımcılar
 • İtalya Milan Politeknik Üniversitesi (Polimi - Politecnico di Milano)
 • Fransa Toulouse Çevre ve Yerbilimleri Merkezi (GET - Géosciences Environnement Toulouse)
 • Fransa Hidroloji ve Oşinografi Servisi (SHOM - Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
 • Fransa Côte d’Azur Gözlemevi (OCA - L’Observatoire de la Côte d’Azur)
 • Harita Genel Müdürlüğü
 • Yunanistan Selanik Aristoteles Üniversitesi (AUTh - Aristotle University of Thessaloniki)
 • Danimarka Teknik Üniversitesi Uzay Bölümü (DTU Space - Dannish Technical University Space)
 • Hırvatistan Zagreb Üniversitesi (UZ - University of Zagreb)
 • İspanya Jaén Üniversitesi (UJA - University of Jaén)
Destekleyen Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Yer Gözlem Merkezi (ESRIN)
Başlama Tarihi 2016
Bitiş Tarihi 2019
Bütçe 24500 Avro
Amaç GEOMED 2 projesinin temel amacı, kara ve deniz gravite verileri ile GOCE/GRACE uydu gravitmetrisi tabanlı global jeopotansiyel modellerin (GGM) optimal kombinasyonları ile yüksek çözünürlüklü ve doğruluklu Akdeniz jeoit modelini belirlemektedir. Proje kapsamında hesaplanacak jeoit modeli; Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin yükseklik sistemlerinin birleştirilmesine, yüksek çözünürlüklü deniz yüzeyi topoğrafyası üretimine, okyanus dolaşımı belirleme amaçlı yüzey jeostrofik hızlarının modellenmesine temel teşkil edecektir.
Çıktılar
 • Akdeniz jeoit modeli gridi
 • Akdeniz ortalama dinamik topografya model gridi
 • Akdeniz jeostrofik akıntı model gridi
Rapor Proje Tamamlama Raporu