Jeodezik Faaliyetler Türkiye Ulusal Jeodezi Programı


Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik birliği bünyesinde çeşitli programlar yürütülmekte, bu programlarla ilgili alanlarda projeler desteklenmektedir. Türkiye Ulusal Jeodezi Programı ülkemizde jeodezi alanında ulusal öncelikleri, ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri ortaya koymak amacıyla 2016 yılında TUJJB Konseyi tarafından kabul edilmiştir.

Programın başarılı olması, jeodezi bilimi ile uğraşan kişilerle çok disiplinli çalışmalar yapan Yer bilimi insanlarının ortak çalışma kültürü ile projeler üretmesi ve gerçekleştirmesi ile mümkündür. Bu çerçevede programın, TUJJB ve kaynak sağlayan diğer Bakanlıklar tarafından destek kapsamına alınması, yer bilimleri alanında ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından geliştirilen kurumsal uygulama projelerine dâhil edilmesi ve TÜBİTAK’a bildirilecek proje desteklerinde referans olarak kullanılması öngörülmüştür.


Jeodezi Programı