Jeodezik Faaliyetler İş Birlikleri

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesi Başkanlığı, başta jeodezi bilimi olmak üzere yer bilimlerinin diğer disiplinlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla;

- Araştırma ve geliştirme,
- Tecrübe ve bilgi paylaşımı,
- Bölgesel ve küresel güncel jeodezik problemlerin çözümü,
- Küresel gözlem sistemlerinin geliştirilmesi,
- Kaynakların verimli kullanılması,
- Yetişmiş insan sayısının artırılması,
- Kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi gibi amaçlarla iş birliği yapmaktadır.

Kurum İş Birliği Konusu Protokol Tarihi
İstanbul Teknik Üniversitesi Hava Gravimetrisinin Jeoit Modellemeye Katkısının Araştırılması 16/05/2022
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sayısal Arazi Modellerinin Uydu LİDAR Verileri ile Düzeltilmesi 04/03/2022
Hacettepe Üniversitesi Santimetre-Altı Bölgesel Jeoit Belirleme 17/09/2021
Hacettepe Üniversitesi Kara ve Deniz Platformları İçin Mobil Gravimetri Sistemi Geliştirilmesi 15/06/2020
Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Kıyılarındaki Deniz Seviyesi Değişiminin GNSS Reflektometre (GNSS-R) Tekniği ile Araştırılması 04/03/2020
Yıldız Teknik Üniversitesi Kıyı Bölgelerinde Düşey Yer Kabuğu Hareketlerinin Jeodezik ölçüler ile Araştırıması 11/10/2018
Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Jeodezi Alanında İş Birliği 05/07/2018
İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'de Bölgesel Geoit Modelinin İyileştirilmesinde Yöntem Araştırması ve Güncel Uydu Gravite ve Altimetre Verilerinin Katkılarının Belirlenmesi isimli TüBİTAK Projesi Kapsamında İş Birliği 09/05/2016
Dokuz Eylül Üniversitesi Batı Anadolu Bölgesinde Gravimetri ve GNSS çalışmaları 29/01/2016
TüBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Sayısal Bağıl Gravite ölçer ve Hava Gravimetresi Aleti Tedariki 20/05/2015
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi çalışmaları 18/07/2014
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi çalışmaları 18/07/2014
TüBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi çalışmaları 18/07/2014
TüBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi çalışmaları 18/07/2014
TüBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yer çekimi İvmesi Belirleme çalışmaları 23/06/2010
TüBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Yer çekimi İvmesi Belirleme çalışmaları 23/06/2010
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yer Bilimleri Alanında İş Birliği çerçeve Protokolü 05/10/2009
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yağışa Dönüşebilir Su Buharı (PW) Hesaplanması 21/07/2007
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Teknik İş Birliği 30/01/2007
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ankara Deprem İstasyonu Kurulması ve İşletilmesi 22/01/2007
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Bütünleştirilmiş Meteoroloji/Oşinografi Mükemmeliyet Ağı (MOMA) Uydu ve Yer Gözlem, Veri Asimilasyonu, öngörü, Erken Uyarı Sistemleri ve Kullanıcı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kamu Ar-Ge Projesi çalışmaları Kapsamında İş Birliği 17/01/2007
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütünleştirilmiş Meteoroloji/Oşinografi Mükemmeliyet Ağı (MOMA) Uydu ve Yer Gözlem, Veri Asimilasyonu, öngörü, Erken Uyarı Sistemleri ve Kullanıcı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kamu Ar-Ge Projesi çalışmaları Kapsamında İş Birliği 17/01/2007
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Bütünleştirilmiş Meteoroloji/Oşinografi Mükemmeliyet Ağı (MOMA) Uydu ve Yer Gözlem, Veri Asimilasyonu, öngörü, Erken Uyarı Sistemleri ve Kullanıcı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kamu Ar-Ge Projesi çalışmaları Kapsamında İş Birliği 17/01/2007
Norveç Harita Kurumu ESEAS-RI Projesi Kapsamında İş Birliği 18/10/2002
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yatay ve Düşey Yer Kabuğu Hareketleri ile Kabuk Modeli Projesi Kapsamında İş Birliği 28/02/1996
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Jeofizik Konularında İş Birliği 28/02/1996
Alman Uygulamalı Jeodezi Enstitüsü (IfAG) Türkiye'de Yapılacak SLR, GPS ve Mutlak Gravite ölçmeleri İş Birliği 08/08/1995
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Jeodezi ve Jeofizik Konularında İş Birliği 15/11/1993
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Ulusal Düşey Datumunu Belirleme 26/06/1993
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Gravite ve Manyetik Çalışmalar Alanında İş Birliği 11/09/1992
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Uzay Teknikleri Konularında Araştırma 21/04/1983
Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezik Projelerin Oluşturulması ve Yürütülmesi (Antalya-Samsun Mareograf İstasyonları Arasındaki Jeoit Değişiminin GPS Nivelman Yardımıyla Belirlenmesi)
Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezik Projelerin Oluşturulması ve Yürütülmesi (Kuzey Anadolu Fay Kuşağının Gemlik Körfezi Kesiminde Yer Kabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi)