Jeodezik Faaliyetler TUJK İLETİŞİM

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Sekretaryası

Harita Genel Müdürlüğü
Tıp Fakültesi Caddesi
06590, Dikimevi, Ankara

tujk_sek@harita.gov.tr
Telefon: 0 312 595 2245
Belgegeçer: 312 320 14 95