Jeodezik Faaliyetler Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif)


TUSAGA-Aktif sistemi Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından müştereken yürütülmektedir.

Sistem kapsamında, Türkiye geneline dağılmış (KKTC’de 4 istasyon dahil) 158 sabit GNSS istasyonu kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğünde kurulan kontrol ve analiz merkezlerinde; istasyonlardan Internet yolu ile alınan GNSS verilerinden Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) ve Diferansiyel GNSS (DGPS) konum belirlemeye olanak sağlayacak düzeltme verileri hesaplanarak kullanıcılara yayınlanmaktadır.

TUSAGA-Aktif istasyon yerlerinin seçiminde zemin yapısı, elektrik, telefon, İnternet ve güvenlik hususları dikkate alınmış ve tüm Türkiye’de gerçekleştirilen arazi keşifleri neticesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji İstasyonları, Üniversiteler, Belediyeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve araziler seçilmiştir.

TUSAGA-Aktif istasyon yerleri (www.harita.gov.tr/sunum)


İstasyonlarda birer adet GNSS alıcısı, ADSL/GPRS bütünleşik modem, akü, akü şarj cihazı, yıldırım koruma adaptörü, telefon hat koruması, termostatlı fan, sigorta ve standart donanım kabini ile dışarıda (çatı, teras veya zeminde) alıcıya bağlı bir jeodezik GNSS anteni bulunmaktadır.

TUSAGA-Aktif Edirne İstasyonu


Sistemde istasyonlar ile kontrol merkezi arasındaki iletişim, Türk Telekom omurgası üzerinden VPN tüneli ve yedek olarak 3G GSM APN tüneli ile sağlanmaktadır. Ayrıca, ADSL hattında meydana gelebilecek veri kesikliklerinde mevcut modem devreye girmekte ve veri iletimi GPRS ile kesintiye uğramadan devam etmektedir.

Kontrol merkezlerinde bulunan sunucular, tüm istasyonlardan bir saniye aralıklı gelen ham gözlem verilerinden yararlanarak atmosferik modelleme yapmakta ve hassas düzeltme verileri hesaplamaktadır. Söz konusu düzeltme verileri arazide, TUSAGA-Aktif sistemi ile uyumlu kullanıcılara ait gezici alıcılara internet üzerinden aktarılmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi İşleyiş Yapısı


Kontrol merkezleri 2014 yılı sonunda Trimble Pivot Platform yazılımı ve 64 bit sunucular ile güncellenmiştir. Sistemde 5 farklı düzeltme verisi yayımlanmaktadır. Bunlar; VRS tekniğinin kullanıldığı VRSRTCM3.1 ve VRSCMR+, MAC tekniğinin kullanıldığı RTCM3NET, FKP tekniğinin kullanıldığı SAPOS (FKP_RTCM3.1) ve DGPS. Bu şekilde tek frekanslı bir GNSS alıcısı metre altı doğrulukta, çift frekanslı bir GNSS alıcısı birkaç santimetre doğrulukta konum belirleyebilmektedir.

Kayıtlı kullanıcı sayısının 15.000’nin üzerinde olduğu sistemden düzeltme bilgisi alan anlık kullanıcılar örnek olarak Şekil’de görülmektedir. Tüm kullanıcılara; web sayfası, e-posta ve SMS ile gerekli bildirimler yapılmakta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 444 46 77 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden de destek verilmektedir.

TUSAGA-Aktif sisteminden düzeltme bilgisi alan anlık kullanıcılar


Harita Genel Müdürlüğü kontrol ve analiz merkezinde IGS verilerinden yararlanılarak istasyonlara ait duyarlı koordinat ve hız bilgileri hesaplanmakta, istasyon performans analizleri yapılmakta, deprem vb. etkiler nedeniyle koordinat zaman serilerindeki atımlar tespit edilmektedir.

Tüm istasyonların coğrafi ve kartezyen koordinatları ile hızları:
www.tusaga-aktif.gov.tr/Web/IstasyonKonumBilgileri.pdf

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezik Ağlar web sayfasında (www.harita.gov.tr/sunum) TUSAGA-Aktif istasyon yerleri, bilgi dosyaları (log file) ve koordinat zaman serileri sunulmaktadır.

Sistem 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren ücretli olarak hizmet vermektedir. Sistemin bakım-onarım ve idamesi ile ilgili çalışmalar, Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinden oluşan Yürütme Kurulu tarafından koordine edilmektedir. Sisteme ait abonelik işlemleri, ücretlendirme, mesaj servisleri, 1 ve 30 saniyelik RINEX yapısındaki verilerin indirilmesi ve tanıtım videoları başta olmak üzere ayrıntılı bilgiye www.tusaga-aktif.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bayburt İstasyonu Koordinat Zaman Serisi (ITRF)


TUSAGA-Aktif sisteminin haritacılık sektöründe yoğun olarak kullanılması öngörülmüş olsa da gerçek zamanlı toplanan GNSS verisi, ulaşımdan altyapı hizmetlerine, coğrafi bilgi sistemlerinden savunma teknolojilerine, meteorolojik hava tahmini uygulamalarından iyonosfer tabakasının anlık modellenmesi ve haritalanması çalışmalarına kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.