ULUSAL KURULUŞLAR

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)

support

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) web sitesi için tıklayınız.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)

support

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) web sitesi için tıklayınız.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB); fotogrametri ve uzaktan algılama bilimi ile bunların çeşitli alanlardaki uygulamalarına ilişkin konularda ülke içi işbirliğini sağlamak; fotogrametri ve uzaktan algılama alanında araştırma, inceleme ve proje çalışmalarını teşvik etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tekliflerde bulunmak; ülkemizin, uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak amacıyla 1974 yılında kurulmuş ulusal bir kuruluştur.

TUFUAB Temsilci Kurum Başkanlığı ve sekreterya faaliyetleri Harita Genel Müdürlüğü'nca yürütülmektedir.

TUFUAB, Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing-ISPRS) üyesi ve ulusal temsilcisidir.

TUFUAB faaliyetleri, TUFUAB Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve çeşitli kamu kurum kuruluşları ile üniversite temsilcilerinden müteşekkil bir Konsey tarafından yürütülmektedir. Anılan Konsey faaliyetlerini her yıl en az iki kez düzenlenen toplantılar ile yürütmektedir.

TUFUAB tarafından, 2007 yılından itibaren her iki yılda bir fotogrametri ve uzaktan algılama konularında yürütülen çalışmaların sunulduğu teknik sempozyumlar düzenlenmektedir.

TUFUAB bünyesinde teknik çalışmalar yürütmek maksadıyla sekiz teknik komisyon bulunmaktadır.

Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu (CAUK)

Genel Bilgi

YUKARI