ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)

support

Genel Bilgi


Uluslararası Kartografya Birliği (ICA)

support

Genel Bilgi

Avrupa Ulusal Harita ve Kadastro Kuruluşları Birliği (EUROGEOGRAPHICS)

support

Genel Bilgi

Savunma Amaçlı Coğrafi Bilgi Çalışma Grubu (DGIWG)

support

Genel Bilgi

BM Coğrafi Adlar Uzmanlar Grubu (UNGEGN)

support

Genel Bilgi

Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG)

support

Genel Bilgi

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği (IUGG)

support

Genel Bilgi

YUKARI