SAYISAL COĞRAFİ ÜRÜN ÖRNEKLERİ

TELİF HAKLARI UYARISI: Bu sayfada yer alan tüm sayısal coğrafi ürünlerin telif hakları, Harita Genel Müdürlüğüne aittir. Bu sayfadan indirilmek suretiyle temin edilen, sayısal coğrafi ürün örnekleri, SATIN ALMA ÖNCESİ TEST ETMEK, AKADEMİK EĞİTİM veya AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA YARARLANMAK AMACI dışında kullanmak yasaktır. Bu amaçlar dışında kullanım için, bu ürünlerin Harita Genel Müdürlüğünden satın alınması yöntemi ile temini gereklidir. Hangi yöntemle temin edilmiş olursa olsun, Harita Genel Müdürlüğünce üretilen tüm sayısal coğrafi ürünlerin, üzerinden sayısallaştırma yapılması (akademik eğitim ve akademik araştırma çalışmaları hariç), kısmen veya tamamen, orijinal formatta veya başka bir formatta çoğaltılması, dağıtılması, satılması, WEB sitelerine konulması, bu ürünlere WEB sitelerinden bağlantı (link) verilmesi YASAKTIR.

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI FORMAT BOYUT (MByte) DOSYA
RASTER ÜRÜNLER 1:25.000 Ölçekli Raster Harita GeoTIFF 47,0 I33A1_R25_COG_WGS84_GeoTIFF.zip
GeoTIFF 41,6 I33A1_R25_UTM_WGS84_GeoTIFF.zip
1:50.000 Ölçekli Raster Harita GeoTIFF 51,0 I33A_R50_COG_WGS84_GeoTIFF.zip
GeoTIFF 45,5 I33A_R50_UTM_WGS84_GeoTIFF.zip
1:100.000 Ölçekli Raster Harita GeoTIFF 44,7 I33_R100_COG_WGS84_GeoTIFF.zip
GeoTIFF 45,6 I33_R100_UTM_WGS84_GeoTIFF.zip
1:250.000 Ölçekli Raster Harita GeoTIFF 38,7 NJ364_R250_COG_WGS84_GeoTIFF.zip
GeoTIFF 45,4 NJ364_R250_UTM_WGS84_GeoTIFF.zip
1:500.000 Ölçekli Raster Harita GeoTIFF 53 341-A_SAC_COG_WGS84_GEOTIFF.zip
GeoTIFF 52,9 341-A_SAC_UTM_WGS84_GEOTIFF.zip
VEKTÖR ÜRÜNLER 1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Vektör Veri (TOPOVT) MDB 4,2 I33a1_TOPO25_WGS84_UTM_MDB.zip
1:25.000 Ölçekli Kartografik Vektör Harita (KARTO25) ArcInfo Coverage 5,5 I33a1_KARTO25_WGS84_UTM_Coverage.zip
SHP 5,5 I33a1_KARTO25_WGS84_UTM_SHP.zip
1:100.000 Ölçekli Kartografik Vektör Harita(KARTO100) MDB 0,5 I33_KARTO100_WGS84_UTM_MDB.zip
SHP 0,5 I33_KARTO100_WGS84_UTM_SHP.zip
YÜKSEKLİK VERİLERİ 3x3 saniye (100 metre) Aralıklı Sayısal Arazi Yükseklik Verisi (DTED1) 2,8

e034n39.dt1.zip

1x1 saniye (30 metre) Aralıklı Sayısal Arazi Yükseklik Verisi (DTED2) 25,4

e034n39.dt2.zip

5 Metre Aralıklı Sayısal Yükseklik Verisi GEOTIFF 24,3

Ornek_SYM5.zip

ORTOFOTO Ortofoto GeoTIFF (45 cm) 14,5 I33A1_GeoTIFF.zip
MrSid (45 cm) 31,1 I33A1_MrSid.zip
Ecw (45 cm) 13,8 I33A1_Ecw.zip
GeoTIFF (30 cm) 18,7 M25A4_GeoTIFF.zip
HAVA FOTOĞRAFI Analog Kamerayla Çekilmiş TIFF 15,4 Analog_1257_113_TIFF.zip
MrSid 4,3 Analog_439_324_MrSid.zip
Renkli Sayısal TIFF 10,0 Renkli_hava_foto.zip

YUKARI