Anasayfa » Kurumsal » Fotoğraflarla Tarihimiz


  57
 • 1909 - 1909`da yeniden kurulan Harita Komisyonu üyeleri Genel Kurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa ile bir arada
 • 1915 - Birinci Dünya Savaşında Harita Bölüğü
 • 1921 - Millî Mücadeleye katılmak üzere İnebolu’ya birinci grup olarak çıkan harita subayları (İnebolu-12 Nisan 1921)
 • 1926 - Gnkur.Bşk.Org.Kazım ORBAY Hüseyin Gazi Tepesinde ilk yersel fotogrametri uygulamasını izlerken
 • 1928 - Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Ankara civarındaki Hüseyingazi Tepesinde haritacılık çalışmalarını izlerken (Kasım 1928)
 • 1914 - Harita Şubesi Müdürü Tuğg. Mehmet Şevki bir nirengi aleti üzerinde inceleme yaparken (İstanbul - 1914)
 • 1917 - Halep - Lazkiye arasında bir İstikşaf postası
 • 1921 - Milli Mücadeleye katılan Harita Dairesi Başkanı Tuğg.Mehmet Şevki Samsun`a çıktığı sırada (Aralık 1921)
 • 1928 - Harita Genel Müdürlüğü binası hizmete açıldığı günlerde
 • 1929 - Eskişehir Bazının doğu ucunda onarım çalışması
 • 1932 - Harita Genel Müdürlüğü personelinden bir grup
 • 1935 - Yerden fotoğraflama ekibinin arazi çalışması
 • 1944 - Fotogrametri hava ekibinin uçuş hazırlığı
 • 1950 - Arazide nirengi çalışması
 • 1956 - Fotogrametrik kıymetlendirme çalışması
 • 1957 - Autograph Wild A7 aletiyle kıymetlendirme yapılırken
 • 1958 - Arazi ekibi Çadırlı Ordugahından bir görüntü (Muradiye)
 • 1960 - Alidat Olometrik aleti ile bütünleme çalışması
 • 1960 - Birinci Derece Nirengi çalışması (Kars)
 • 1960 - Birinci Derece Nirengi çalışması
 • 1960 - Matbaa baskı çalışması
 • 1960 - Nirengi sıklaştırma çalışması
 • 1960 - Nirengi sıklaştırma çalışmasında kule üzerinde ölçü yapılırken
 • 1960 - Nivelman çalışmalarından bir görünüş
 • 1960 - Tuzluca bölgesinde Kıbla Kayasına Baliz işareti dikerken (Iğdır)
 • 1962 - Arazi Birliği Çadırlı Ordugahı (18 Haziran 1962, Pınarbaşı)
 • 1964 - Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Toplantısı (29 Mayıs 1964)
 • 1970 - 3. Cumhurbaşkanı Cevdet SUNAY`ın Hrt.Gn.Md.lüğünü ziyareti (04 Mart 1970)
 • 1970 - Arazi çalışması (Şavşat)
 • 1970 - Astronomi ölçü çalışması
 • 1970 - Hava fotoğraflarında analitik yöntemle koordinat belirleme aletinde (Zeiss Stereokomparator PSK-2) çalışma
 • 1970 - Klimash kamera ile Foto Mekanik çalışmaları
 • 1970 - Ofset baskı makinasında çalışma
 • 1970 - Plançete ile bütünleme çalışması
 • 1970 - Tersim çalışması
 • 1970 - Zeiss C-8 Fotogrametrik Kıymetlendirme Aletiyle kıymetlendirme yapılırken
 • 1971 - İlk Harita Müzesinin dönemin Genelkurmay Başkanı Org.Zeki İlter tarafından açılışı (02 Mayıs 1971)
 • 1971 - Kabartma Harita üretimi Freze aletinde çalışma
 • 1975 - Hassas Nivelman ölçüsü yapılırken (Gürün - Sivas)
 • 1977 - Arazi Uygulama Eğitimine katılan öğrenci subaylar (Safranbolu-1977)
 • 1982 - 1`nci Derece Nirengi Ağında astronomi ölçüsü
 • 1982 - DI-10 Aletiyle kenar ölçüsü
 • 1982 - Fotogrametrik Nirengi Stereo Komparator PSK2 aletinde çalışma
 • 1986 - Astronomi gözlemi (Haziran 1986)
 • 1989 - Diyarbakır Havaaalanında jeodezik ölçüm
 • 1989 - İngiltere Greenwech Meridyeninde bir haritacı subay
 • 1990 - Fotolaboratuvar ünitesinde çalışma yaparken
 • 1990 - Harita Arazi Birliği
 • 1991 - Arazide jeodezik ölçüm yapan bir ekip
 • 1993 - Bilgi Sistem ve Destek Dairesi Başkanlığı personeli
 • 1995 - Türk Haritacılığının 100. yılı Töreni
 • 1996 - Arazide topoğrafik bütünleme çalışması
 • 1997 - Zeiss Planicomp P Serisi Analitik Alet Sistemi
 • 1998 - İSO 9001 Kalite Bayrağının MSB İsmet Sezgin tarafından takdimi (Ekim 1998)
 • 1999 - Oltu GPS noktasında ölçüm
 • 2001 - Almanya Askeri Coğrafya Servisi heyetinin Hrt.Gn.Md.lüğünü ziyareti (02 Mayıs 2001)
 • 2010 - Ofset baskı makinası
  57