SAYISAL ÜRETİMDE
KİLOMETRE TAŞLARI

1895 › HGM'NİN KURULUŞU
1939

• Hava Fotoğrafı Çekimi

1956

• İlk Standart Topoğrafik Haritaların Üretilmesi

1986

• Topografik Harita Üretiminde İlk Kez Uydu Görüntüsünün Kullanılması

1989

• CBS Faaliyetlerinin Başlangıcı

1994

• CBS Faaliyetlerinin Yoğunlaşması

1995

• Bilgisayar Destekli İlk Sayısal Haritanın Üretilmesi

1997

• Uluslararası VMAP1 Projesine Katılım
• Kinematik GPS Destekli Fotogrametri ve Fotogrametrik Nirengi Çalışmaları
• İlk Sayısal Ortofoto Üretimin Başlaması
• İlk Dijital Fotogrametrik Kıymetlendirme Sistemlerinin Kullanılmaya Başlanması

1999

• 25.000 Ölçekli İlk Kartografik Vektör Haritanın Sayısal Olarak Üretilmesi (Standart Üretime Başlangıç)

2002

• Fotogrametrik Üretimlerin Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi
• Temel Ölçekli Harita Üretiminde ED50 Datumundan WGS84 Datumuna Geçilmesi

2005

• Genelleştirme İşleminin Sayısal Olarak Yapılması

2007

• Yurtdışı Harita Üretim Amaçlı, Uluslararası MGCP Projesine Katılım
• Web Üzerinden 2B, 3B Veri Sunumu
• Tüm Üretim İşlem Adımlarının Tamamen Sayısal Ortama Geçirilmesi

2008

• Üretimlerde Sayısal Hava Kamerasının Kullanılmaya Başlanması
• Topografik Bütünleme Çalışmalarının Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi

2010

• Coğrafi Veri Tabanına (TOPOVT) Veri Girişi

2013

• 1:25.000 Ölçekli Vektör Üretimlerin Tamamlanması,
• MİLE ve TRGM’ye Internet Üzerinden WMS İle Veri Sunumu

GÜNÜMÜZ
YUKARI