SAYISAL ÜRETİMDE
KİLOMETRE TAŞLARI

1895 › HGM'NİN KURULUŞU
1936

• Hava Fotoğrafı Çekimi

1956

• İlk Standart Topoğrafik Haritaların Üretilmesi

1986

• Topografik Harita Üretiminde İlk Kez Uydu Görüntüsünün Kullanılması

1989

• CBS Faaliyetlerinin Başlangıcı

1994

• CBS Faaliyetlerinin Yoğunlaşması

1995

• Bilgisayar Destekli İlk Sayısal Haritanın Üretilmesi

1997

• Uluslararası VMAP1 Projesine Katılım
• Kinematik GPS Destekli Fotogrametri ve Fotogrametrik Nirengi Çalışmaları
• İlk Sayısal Ortofoto Üretimin Başlaması
• İlk Dijital Fotogrametrik Kıymetlendirme Sistemlerinin Kullanılmaya Başlanması

1999

• 25.000 Ölçekli İlk Kartografik Vektör Haritanın Sayısal Olarak Üretilmesi (Standart Üretime Başlangıç)

2002

• Fotogrametrik Üretimlerin Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi
• Temel Ölçekli Harita Üretiminde ED50 Datumundan WGS84 Datumuna Geçilmesi

2005

• Genelleştirme İşleminin Sayısal Olarak Yapılması

2007

• Yurtdışı Harita Üretim Amaçlı, Uluslararası MGCP Projesine Katılım
• Web Üzerinden 2B, 3B Veri Sunumu
• Tüm Üretim İşlem Adımlarının Tamamen Sayısal Ortama Geçirilmesi

2008

• Üretimlerde Sayısal Hava Kamerasının Kullanılmaya Başlanması
• Topografik Bütünleme Çalışmalarının Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi
• Analog Hava Fotoğrafı Arşivinin Sayısallaştırılması

2010

• Coğrafi Veri Tabanına (TOPOVT) Veri Girişi

2013

• 1:25.000 Ölçekli Vektör Üretimlerin Tamamlanması,
• MİLE ve TRGM’ye Internet Üzerinden WMS İle Veri Sunumu

2015

• Coğrafi Veri Tabanına (TOPOVT) Veri Girişinin Tamamlanması

2016

• TanDEM-X Yüksek Çözünürlüklü Yükseklik Verisi (12 m) Değişim Projesine (TanDEM-X High Resolution Elevation Exchange - TREx) Katılım

2017

• Arşiv Hava Fotoğraflarından Ortogörüntü Üretimi
• Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin İşlenmesi ve Ortogörüntü Üretimi

2018

• Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin İşlenmesi ve Ortogörüntü Üretimi

2019

• Pafta Bazlı Topoğrafik Bütünleme Çalışmalarının Sonlandırılarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Temin Edilen Vektör Verilerin Kullanılması
• Yeni Tedarik Edilen Uçak ve Geniş Format Sayısal Hava Kamerasıyla Birlikte Hava Fotoğrafı Çekim Kapasitesinin Yıllık 400.000 km2’ye Yükseltilmesi

2020

• Fotogrametrik Harita Üretiminde 3 Boyutlu Kıymetlendirmeden 2 Boyutlu Kıymetlendirmeye Geçiş

2021

• Yurt Dışı Şehir Haritası Üretimi Amaçlı Uluslararası MGCP Kentsel Vektör Veri (MGCP Urban Vektor Data - MUVD) Projesine Katılım
• TOPOVT İçerisinde Yer Alan Tasnif Dışı Topoğrafik Verilerin, Belirli Koşulları Sağlayan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İnternet Üzerinden Sunulması

GÜNÜMÜZ
YUKARI