Anasayfa » İndirilebilir Ürünler »Tarihi Haritalar


Tarihi Haritalar

    Harita Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar topoğrafik haritaların yanısıra birçok tematik harita ve şehir haritaları da üretmiştir. Bu üretimlere ait örnekler Harita Genel Müdürlüğü müzesinde sergilenmektedir. 1921 yılında Sakarya Vadisinin İstikşaf Haritası, Ankara’nın ilk şehir planı, İstanbul'un 1952 yılında çekilmiş hava fotoğrafı bunlardan bazılarıdır.
    Telif hakları Harita Genel Müdürlüğünde saklı kalmak kaydıyla; ürünlerin isteyen her kullanıcı tarafından ticari faaliyetler dışında serbest kullanımı (Adil Kullanımı) ve dağıtımı yapılabilir. Ürünlerin adil kullanımı ve dağıtımı yapıldığında Harita Genel Müdürlüğünün kaynak olarak gösterilmesi zorunludur.

Sakarya Vadisi İstikşaf Haritası

Ankara Şehir Planı

Ankara Şehir Planı (Türkçe)

İstanbul 1952 Yılı Panoramik Hava Fotoğrafı

XI. Yüzyıl Kaşgarlı Mahmud’un Dünya Haritası (İlk Dünya Haritası)

Piri Reis Haritası