STAJ İMKANI

Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, MSB Harita Genel Müdürlüğünde büro çalışmaları stajı yapabilecektirler.

Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslara Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Staj Kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu ile birlikte kılavuzda belirtilen belgeleri tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurulara ilişkin başvuru sonuçları; ilgililere duyurulmak üzere HGM’nin www.harita.gov.tr internet sitesinde ve HGM Cebeci Kışlası (Cebeci/ANKARA) girişinde yayımlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak 0 312 595 2307-2039 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzuna ulaşabilmek için tıklayınız.

Staj Başvuru Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formuna ulaşabilmek için tıklayınız. (İsimlerde kısaltma yapılmadan büyük harflerle ve okunaklı olarak iki nüsha doldurulacak, resmin üzeri imza ve mühürle üniversite tarafından onaylanacak ve formun sağ alt köşesi öğrenci tarafından imzalanacaktır.)

(Staj Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

YUKARI