COĞRAFİ ÜRÜN UYGUNLUK İNCELEME

Türkiye’de üretilen ve ithal edilen (Kendisine harita üretim görevi verilen kurumların ürettikleri hariç) tüm coğrafi ürünler Harita Genel Müdürlüğü tarafından millî menfaatlere uygunluk bakımından ilgili kanun (22 Nisan 1925 tarihli ve 657 sayılı “Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”) gereği kontrol edilmektedir.

Bu kapsamda; yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak harita, atlas, küre ve benzeri dokümanın millî menfaatlere uygunluğunun incelenebilmesi için, takip edilmesi gereken süreç aşağıda belirtilmiştir:

1. İncelenecek olan harita veya dokümanın 2 adet orijinali/nüshası/kopyası, söz konusu ürünlerinin incelenmesini talep eden ve firma adı, adres, telefon ve e-posta bilgilerinin yer aldığı bir yazı ile “Harita Genel Müdürlüğü Tıp Fakültesi Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA” adresine gönderilir.

2. Harita, atlas, küre ve benzeri coğrafî dokümanın ön incelemesi sonucunda tespit edilen inceleme bedeli ve bedelin yatırılacağı hesap numarası, ilgili firmaya e-posta ile bildirilir.

3. Firma tarafından, harita inceleme bedelinin yatırıldığını gösteren dekont Harita Genel Müdürlüğüne e-posta ile gönderilir.

4. Harita İnceleme sonucunda;

a. Hata bulunması durumunda hataları belirten sonuç yazı,

b. Hata bulunmaması durumunda Harita Uygunluk yazısı, firmaya gönderilir/firmanın dilekçe ekinde göndermiş olduğu adrese gönderilir.

5. Haritada hataların bulunması durumunda, hataların düzeltilerek sürecin tekrar başlatılması gerekmektedir.

6. Her bir eşya için verilen uygunluk onayı, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla beş yıl geçerlidir. Her değişikliği müteakiben yeniden onay alınması gerekmektedir.

Coğrafi Ürün Uygunluk İnceleme Süreçleri

YUKARI