Ülkemizde coğrafi veri üretimi, tarihsel süreç içinde önceleri az sayıdaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiş, son 30 yılda ise, coğrafi veriyi üreten ve bu verilere ihtiyaç duyan kurumlar hızla artmıştır. Bunun sonucunda coğrafi bilgi üretimine ve paylaşımına yönelik koordinasyon ve işbirliği de önem kazanmıştır.

1818 yılından itibaren çağın gereklerine uygun olarak birçok aşamadan geçen ve günümüze ulaşan, ülkemizin ulusal haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü, yaklaşık 200 yıllık birikimi ve tecrübesiyle her türlü altlık coğrafi bilgiyi ilk elden, en başından toplayarak, ülkemizin temel coğrafi hazinesini oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Harita Genel Müdürlüğü, ürettiği bu kıymetli verilerin ülkemizin kalkınma ve savunma amaçları doğrultusunda kullanılmasını hedeflemiş ve çalışmalarını bu yönde geliştirme gayreti içerisinde olmuştur.

Bu temel coğrafi bilgi hazinesi ile Harita Genel Müdürlüğü, güvenlik ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, kalkınmaya yönelik tüm yatırım projelerinde, eğitim ve bilimsel çalışmalarda coğrafi bilgi hazinesini paylaşarak mümkün olan her türlü desteği sunmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğünün sahip olduğu bu coğrafi bilgi hazinesinin paylaşılarak daha da büyümesi adına; 2015-2024 yılları içerisinde, bünyesinde harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği bölümleri ile jeofizik mühendisliği gibi harita mühendisliğine yakın ve birlikte çalışan disiplinlerde bölümleri bulunan 43 üniversite ile haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla eğitimde işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

2015-2016 dönemi içerisinde 1 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 1 adet Alt Protokol,

2016-2017 dönemi içerisinde 7 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 12 adet Alt Protokol,

 

2017-2018 dönemi içerisinde 4 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 5 adet Alt Protokol,

 

2018-2019 dönemi içerisinde 1 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 1 adet Alt Protokol,

 

2019-2020 dönemi içerisinde 3 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 3 adet Alt Protokol,,

 

2020-2021 dönemi içerisinde 5 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 5 adet Alt Protokol,

 

2021-2022 dönemi içerisinde 5 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 5 adet Alt Protokol,


2022-2023 dönemi içerisinde 1 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 1 adet Alt Protokol,

 

2023-2024 dönemine yönelik olarak ise; 3 Üniversite ile araştırma önerisi / işbirliği kapsamında 4 adet Alt Protokol imzalanmıştır.


Yapılan Alt Protokollere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

YUKARI