HARİTACILIK MÜZESİ

Haritacılık Müzesi, Millî Savunma Bakanlığına bağlı Harita Genel Müdürlüğünün Ankara/Cebeci semtindeki Merkez Kışlasında yer alan ikinci sınıf askerî müzedir.

Haritacılık Müzesi ilk olarak kabartma haritalar ile eski ve kullanılmakta olan alet ve malzemelerin birer örneğini kapsayacak şekilde 02 Mayıs 1971 tarihinde Harita Teknik Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur.

1978 yılında resim galerisinin eklenmesi, 1987 yılında ilave alet ve malzemelerin ilave edilmesi ile yeniden düzenlenen Haritacılık Müzesi, 02 Mayıs 1990 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü binasının alt katında hizmete açılmıştır.

1990-1994 yılları arasında; arşivlerden, yurt içi ve yurt dışından temin edilen malzeme ve haritalar ile zenginleştirilen Haritacılık Müzesi bugün hizmet verdiği müstakil binaya 1994 yılında taşınmıştır.

Haritacılık Müzesi; 20 Ağustos 2003 tarihinde Harita Genel Müdürlüğünün kurucusu kabul edilen Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER’in anısına oluşturulan ayrı bir bölüm ile toplamda 5 bölüm ve 670 adet; alet, malzeme ve haritalar ile ziyaretçilerin hizmetine devam etmektedir.

Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER Bölümünde;
Korgeneral Mehmet Şevki ÖLÇER’in kendisine ait askerî okul diplomaları, koltuğu, masası, kullandığı aletler, aile albümü, Fransa’dan aldığı Şövalye Nişanının Beratı, Atatürk ve Fevzi Çakmak’ın telgrafları ile şahsi eşyaları yer almaktadır.

Tarihi Kabartma Harita Bölümünde;
1880-1890 yıllarına ait Harp Okulu harita sınıfı öğrenci ve öğretmenleri tarafından, deniz kumu, reçine ve ahşap ve benzeri malzemelerden, tamamen el emeği ile yapılmış ve dünyanın ilk örnekleri kabul edilen, muhtelif ölçek ve bölgelerini içeren kabartma haritalar bulunmaktadır.

Tarihi Kağıt Haritalar Bölümünde;
19’uncu yüzyıldan günümüze muhtelif cins ve ölçeklerde çeşitli amaçlar için üretilmiş tarihi kağıt haritalar yer almaktadır. Bu haritaların hepsi çok değerli olmakla birlikte, Türk modern haritacılığının ilk örneği kabul edilen 1896 yılı üretimi 1/10.000 ölçekli Eskişehir Haritası, 1921 yılında Kurtuluş Savaşı esnasında, 1/100.000 ölçekli olarak, 20 gün içerisinde üretilen ve savaşın kazanılmasında büyük faydası olan Sakarya Haritası öne çıkmaktadır.

Aletler Bölümünde;
1885’ten günümüze kullanılan jeodezik, fotogrametrik, kartografik alet ve cihazlar ile haritacılık ile ilgili diğer materyaller sergilenmektedir.

Resim Galerisi Bölümünde;
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün direktifi üzerine 1938 yılında başlayan ve 1943’e kadar devam eden, dönemin ünlü ressamlarının Anadolu’nun çeşitli illerinde Türk Ulusuna resim sanatını ve sanatçıyı tanıtmak maksadıyla düzenlenen “Yurt Gezileri” çalışmalarına ait 22 adet tablo ile asker ressamlara ait pek çok değerli eser de bu bölümde sergilenmektedir.

Haritacılık Müzesinden Görüntüler;

Haritacılık Müzesi Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, resmi ve dini tatil günlerine isabet etmeyen diğer günlerde 09.30-12.00, 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Toplu olarak ziyaret etmek isteyenler, ziyaret tarihinden önce yazı ile başvurarak Harita Genel Müdürlüğünce verilecek izin ile yukarıda belirtilen günlerde müzeyi ziyaret edebilirler.

İletişim:

Harita Genel Müdürlüğü
06100 Dikimevi/ANKARA

Tel: (312) 595 22 22 - (312) 595 2394
Belgegeçer: 312 320 14 95
E-posta: hgm@harita.gov.tr

YUKARI