SIKÇA SORULAN SORULAR

Harita Genel Müdürlüğü mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, eğitim, araştırma, geliştirme, ortak üretim vb. konularda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile diğer tüzel kişilerle, konuya özel düzenlenen protokoller çerçevesinde işbirlikleri yapmaktadır.

Harita üretim sorumluluğu; 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü Kanununun 4'üncü maddesi ile 31 Ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Harita ve Harita Bilgileri Temin ve Kullanma Yönetmeliği“nin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre;
- 1:5.000 ve daha büyük ölçekli haritaların üretim sorumluluğu bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, bu haritaları kendileri yapabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilirler.
- 1:5.000 (hariç)'den daha küçük, 1:250.000 (dahil)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretilmesi, çoğaltılması ve arşivlenmesi Harita Genel Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Bir haritayı kullanım bedeli karşılığında satın alan kişi veya kuruluş, bu haritayı kendi özel çalışmaları için kullanabilir. Bunun için herhangi bir izin alınması gerekmez. Ancak, satın alınan haritanın çoğaltılması, üçüncü kişilere verilmesi veya ticaret konusu yapılması, haritayı üreten kişi veya kuruluşun izni kapsamında, telif ve iktibas haklarının ödenmesi kaydıyla mümkün olabilir.

Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1994 tarih ve 94/5856 karar sayılı “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve kullanma Yönetmeliği”nin 18.c bendi;
“Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek her türlü harita (kadastral haritalar hariç), atlas, küre ve benzeri dokümanın, ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafî isimler ve ülke sınırlarının kontrolü maksadıyla:
- Yurt içinde üretilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların basım ve yayımı öncesinde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne; deniz haritalarının basım ve yayım öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelettirilerek uygunluk onayı almak,
- Yurt dışından ithal edilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünden; deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından ithal uygunluk yazısı almak,
- Bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanların üretiminde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilmiş olan harita, atlas ve benzeri dokümanlardan yararlanılmış ise ayrıca talep edilecek telif veya iktibas hakkı ücretini ödemek.”
31 Aralık 2005 tarih ve 26040 sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (2006/5)”;
“Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde:
-Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınün (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
-Diğer haritalar için ise Millî Savunma Bakanlığının (Harita Genel Müdürlüğü)
uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.“
hükümleri gereğince, Harita Genel Müdürlüğünden basım veya ithal uygunluk onayının alınması gerekmektedir.

Satıştaki ürünleri temelde iki gruba ayırmak mümkündür:

a. Birinci grupta, tematik haritalar (Türkiye fiziki, Dünya fiziki ve siyasi, şehir planları, fiziki plastik kabartma haritalar vb.) yer almaktadır. Tematik haritalar, satışa sunulan tüm ürünlerin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu haritalar HARİTA SATIŞ BÜROSUNDA satın alınabilmektedir.

b. İkinci grupta ise anında satılan ürünler arasında yer almayan, talebe göre hazırlanmaları için kısa bir süreye ihtiyaç duyan diğer ürünler yer almaktadır. Talep sahibinin coğrafi verisine ihtiyaç duyduğu bölge/alan genişliğinin farklı olması, satıştaki sayısal ürün çeşitliliği (vektör, raster, vb.), ürün formatındaki farklılık (tiff, jpeg, vd.), datum (ED-50, WGS84) seçenekleri; talep edilen ürün için hazırlık yapılmasını gerektirmektedir. Hazırlanmaları için özel işlem gerektiren bu tür ürünlerden satılması serbest olanlar, mümkün olan en kısa sürede hazırlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bu gruba giren ürünler, hizmetler ve fiyat listesi ayrıntılı olarak ulaşmak için tıklayınız.

Tematik ürünler Harita Genel Müdürlüğü HARİTA SATIŞ BÜROSUNDA satılmaktadır. Harita Genel Müdürlüğüne şahsen başvuran herkes satıştaki dilediği tematik ürünü satın alabilmektedir.

a. Satışlar normal olarak, şahsen başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine Harita Genel Müdürlüğünde yapılmaktadır.

b. Harita Genel Müdürlüğüne şahsen başvuru mümkün değil ise, bu durumda talep edilen ürünler, kargo ile ödemeli gönderilebilmektedir. Ödemeli gönderme yönteminde; yanlış harita gönderilmemesi, harita bedelinin eksik/fazla ödenmemesi, talep sahibinin bir şekilde mağdur olmaması için, aşağıda ayrıntılı açıklanan ödemeli gönderme adımlarının her birine titizlikle uyulması gerekmektedir. Bu adımlara uyulmaması neticesinde ortaya çıkabilecek zarardan Harita Genel Müdürlüğü sorumlu değildir;

- Haritalar ve fiyatları http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasından öğrenilmelidir. Ücretin, eksik/fazla olmasına imkân vermeyecek şekilde hatasız hesaplanması gerekmektedir. Eksik ödeme halinde ürün gönderilmesi mümkün değildir.

- İnternetteki listede yer alan ve o an için mevcut gözüken ürünler, takip eden çok kısa sürede tükenmiş olabilmektedir. Ürünler stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle, ödeme yapılmadan önce, mutlaka irtibat noktası ile irtibata geçerek teyit yapılması, ürünün mevcut olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir.

- Olumlu yanıt alınması durumunda; indirim hususu dikkate alınarak toplam harita bedeli aşağıdaki hesaba yatırılacaktır:

Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı)

TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabı

- Ödeme belgesi (Dekont), talep edilen ürünleri belirten ve alıcının açık adresi, telefon numarası, varsa elektronik posta adresini içeren bir yazı ile Harita Genel Müdürlüğü Lojistik Şubesi Müdürlüğü 06590 Dikimevi/Ankara adresine, posta, APS, kargo vb. yöntemlerinden biri ile ulaştırılacaktır. Dekontun alınmaması durumunda ürün gönderilmeyecektir. Adresin eksik ya da yanlış bildirilmesi neticesinde ürünün alıcıya ulaşmamasından talep sahibi sorumludur.

- Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Harita Genel Müdürlüğü talep edilen ürünleri kargo ile gönderecektir. Kargo ücreti malın teslimi aşamasında alıcı tarafından kargo firmasına ödenecektir. Taşıma ve teslim garantisi kargo firmasınca verilmektedir.

- Haritaların, kargo ile gönderilmesi aşamasında kıvrılması, kırışması, kırılması söz konusu olabileceğinden, talep edilmesi halinde, yine ödemeli olmak koşuluyla, kargo firması tarafından sağlanabilecek paket/ambalaj malzemesi kullanılması tavsiye edilmektedir. Kargo/nakliye nedeniyle oluşabilecek zararlardan Harita Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

Basılı kağıt ve plastik kabartma haritalar için indirim aşağıdaki koşullarda geçerlidir:

- İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerinin öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (5-18 yaş arasında) ile bireysel müracaatlarında, önlisans, lisans, lisansüstü ya da doktora öğrencilerinin, öğrenci kimlik belgesi aslı ve fotokopisi ile bireysel müracaatlarında,

- İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için Okul Müdürü tarafından veya ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri için Bölüm Başkanı tarafından bir ya da birden fazla öğrenci adına toplu müracaat etmeleri halinde,

- Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ve özürlülere, durumunu belirtir belge ile müracaatlarında, her üründen en fazla beş (plastik kabartma haritalarda bir) adet alımlarına %25 indirim uygulanır.

Harita Genel Müdürlüğünce satışa sunulan bütün ürünler ve fiyat listesi http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasında verilmiştir.

a. Harita Satış Bürosunda satışa sunulan tematik haritalar için;

Harita Satış Bürosu Cebeci/Ankara'da bulunan merkez kışla içerisinde yer almaktadır. Satışlar şahsen başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine Harita Genel Müdürlüğünde yapılmaktadır. Harita Genel Müdürlüğüne şahsen başvuru mümkün değil ise, bu durumda talep edilen ürünler, kargo ile ödemeli gönderilebilmektedir.
İrtibat için 312 595 20 72 - 312 595 23 28 numaralı telefonlar aranabilir.

b. Tematik Haritalar dışında kalan ve satışı yapılan diğer ürünler için;

Adres:
Harita Genel Müdürlüğü
Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı
Yurtiçi İlş.Ş.Md.lüğü
06100 Dikimevi Ankara
Tel : 312 595 22 25, 26, 27, 28, 29
Faks : 312 320 14 95
e-posta: hgm@harita.gov.tr

Harita Genel Müdürlüğü, Haritacılık Müzesinde; Harita Genel Müdürlüğünün kurucusu kabul edilen Korg. M.Şevki ÖLÇER anısına düzenlenmiş bir bölüm içerisinde kendisine ait kullandığı şahsi eşyalar bulunmaktadır.

Diğer bölüm 4 kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda, harita yapımında kullanılan tarihî aletler, ikinci kısımda, tarihî haritalar, üçüncü kısımda, dünyada ilk üretilen tarihî kabartma haritalar, dördüncü kısımda ise, ünlü ressamlara ve asker ressamlara ait orjinal tablolar bulunmaktadır.

Haritacılık Müzesi Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, resmi ve dini tatil günlerine isabet etmeyen diğer günlerde 09.30-12.00, 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Toplu olarak ziyaret etmek isteyenler, ziyaret tarihinden önce yazı ile başvurarak Harita Genel Müdürlüğünce verilecek izin ile yukarıda belirtilen günlerde müzeyi ziyaret edebilirler. Başvuruda bulunmak için; 312 3201495 numaralı faksa ayrıntılı dilekçeniz ile başvurabilirsiniz. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve kişisel başvurular, Harita Genel Müdürlüğü izni ile, yabancı ziyaretçiler ise Genelkurmay Başkanlığından alınan izin ile müzeyi ziyaret etmektedirler.

Müze Tanıtım Sayfası için TIKLAYINIZ.

Ayrıntılı bilgi için
Tel: (312) 595 22 22 - 595 23 94

Doğrudan personel alımı yapılmayan Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan;

Subay, Astsubay, Uzman Erbaş alımları; Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (Dikimevi/Ankara)'nca yapılmaktadır. Bunun için https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi yararlı görülmektedir.

Devlet Memuru alımları ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) neticesine göre, tahsis edilen kontenjan dâhilinde Milli Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır. Bunun için http://www.msb.gov.tr internet adreslerinin takip edilmesi yararlı görülmektedir. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığına Devlet Memuru alımları, gazetelere ilan verilmek suretiyle de duyurulmaktadır.

Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, MSB Harita Genel Müdürlüğünde büro çalışmaları stajı yapabilecektirler.

Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslara Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Staj Kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu ile birlikte kılavuzda belirtilen belgeleri tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılan başvurulara ilişkin başvuru sonuçları; ilgililere duyurulmak üzere HGM’ nin www.harita.gov.tr internet sitesinde ve HGM Cebeci Kışlası (Cebeci/ANKARA) girişinde yayımlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak 0 312 595 2039 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzuna ulaşabilmek için tıklayınız.
Staj Başvuru Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formuna ulaşabilmek için tıklayınız. (İsimlerde kısaltma yapılmadan büyük harflerle ve okunaklı olarak iki nüsha doldurulacak, resmin üzeri imza ve mühürle üniversite tarafından onaylanacak ve formun sağ alt köşesi öğrenci tarafından imzalanacaktır.)
(Staj Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

TUDES-Portalı ile lokal datumdaki deniz seviyesi verilerine ücretsiz erişim için tıklayınız.

Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA)'ya dayalı olarak üretilmiş sıklaştırma nokta koordinatlarının ölçü epoğundan referans epoğuna kaydırılması için hızlarının da elde edilmesi gerekmektedir. Ancak yeni noktalardaki hızlar, koordinatlardan farklı olarak ağ dengelemesi ile değil ayrıca bir enterpolasyon işlemi ile bulunur. Çevredeki TUTGA noktalarının dağılımı, noktalarının yer aldığı bölge, yerel deformasyon özellikleri ve tektonik koşullar her durumda geçerli bir enterpolasyon yöntemine izin vermemekte olup, enterpolasyon yönteminin seçimi kullanıcılara bırakılmıştır. Bu nedenle, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde AGA ve SGA nokta hızlarının TUTGA nokta hızlarından enterpolasyonla hesaplanacağı belirtilmiş ancak herhangi bir yönteme yer verilmemiştir. Enterpolasyonda hızları bilinen kaç adet noktanın kullanılacağı ise kullanılacak enterpolasyon yöntemine bağlı olarak değişir. Örneğin 3. derece bir yüzey polinomu için 10 bilinmeyen olduğundan en az 10 noktaya ihtiyaç varken, uzaklık tersi (inverse distance) yöntemi kullanıldığında üç noktayla enterpolasyon yapılabilir. Aşağıdaki kaynaklarda jeodezik çalışmalarda enterpolasyon yöntemlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler bulunabilir.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı(TUTGA-99A), Harita Dergisi, Özel Sayı, 2002

Basılı haritaların tarayıcıda taranıp raster hale dönüştürülmesi ve koordinatlandırılması ile elde edilen raster haritaların üretimi, tamamıyla ARC/INFO yazılım ortamında yapılmaktadır. Bu yazılımda, taranmış raster görüntüler görüntü koordinat sisteminden basılı haritanın koordinat sistemine “6-Parametreli Affin Dönüşümü“ kullanılmak suretiyle dönüştürülmektedir. Dönüşüm sırasında hesaplanan ve bilinen koordinatlar arasındaki fark harita ölçeğine göre hesaplanan belirli bir büyüklüğü aşamaz. Bu büyüklük hesaplanırken haritacılık uygulamalarında sıkça kullanılan bir değer esas alınır. İnsan gözünün haritada koordinat okuma hatası 0,2 mm olarak kabul edilir. Örneğin 1:25.000 ölçekli bir harita üzerinden elde edilecek koordinatların okuma hatası 5 m’dir.

Bunun yanı sıra dönüşüm esnasında yazılım tarafından dönüşüme ilişkin “karesel ortalama hata değeri (RMSE)” ekranda bilgi olarak verilmektedir. Ancak yapılan dönüşümler kayıt edilmediğinden bu değerlere daha sonradan ulaşmak mümkün değildir. Dönüşüm sonrasında her bir raster haritaya ait “tiff” ve “tfw (tiff world file)” uzantılı iki dosya oluşmaktadır. “6-Parametreli Affin Dönüşümü” sonucunda elde edilen dönüşüm parametreleri “tfw” uzantılı dosya içerisinde yer almaktadır. Raster haritaya ait “tiff” dosyası açıldığında yazılımlar “tfw” uzantılı dosya içerisindeki parametreleri kullanmak suretiyle raster haritayı koordinatlı bir biçimde ekrana getirir. “tfw” uzantılı örnek bir dosya ve içeriği aşağıdaki gibidir:

20.17541308822119 (A)
0.00000000000000 (D)
0.00000000000000 (B)
-20.1754130882211 (E)
424178.1147260128 (C)
4313415.907263996 (F)

Yukarıdaki parametreler matematiksel modeli aşağıda gösterilen “6-Parametreli Affin Dönüşümü” sonucunda elde edilmektedir.

x1 = Ax + By + C
y1 = Dx + Ey + F

Burada: x1 = görüntü üzerindeki pikselin hesaplanan x-koordinatı
y1 = görüntü üzerindeki pikselin hesaplanan y-koordinatı
x = görüntü üzerindeki pikselin sütun numarası
y = görüntü üzerindeki pikselin satır numarası
A = x-yönündeki ölçek parametresi
B, D = dönüklük parametreleri
C, F = sol-üst pikselin merkezinin x,y harita koordinatları
E = y-yönündeki ölçek parametresidir (harita koordinat sistemi ile görüntü koordinat sisteminin orijini farklı olduğundan y-ölçek parametresi daima negatif değer alır).

Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA) noktalarına ilişkin bilgilere, Harita Genel Müdürlüğü WEB sayfasınında "TÜRKİYE JEODEZİK AĞLAR HARİTASI” uygulamasından veya https://www.harita.gov.tr/public/sunum adresinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu noktalara ait satış bedeline ulaşmak için tıklayınız. Türkiye genelinde tesis edilmiş olan 594 adet TUTGA noktası bulunmaktadır. “Satış Yöntemleri” bölümünde belirtildiği üzere, askerî yasak bölgeye giren noktaların kullanıcılara temin edilebilmesi maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Yürütülen proje hakkında ayrıntılı bilgi verilip, TUTGA noktalarının ne maksatla kullanılacağını açıklayan bir dilekçe ile Harita Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi durumunda, başvurular incelenmekte ve uygun görüldüğü takdirde talepler karşılanmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğünün atıl üretim kapasitesi olması durumunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerden gelen Hava Fotoğrafı Çekimi hizmet talepleri Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi marifetiyle gerçekleştirilebilmektedir.

1) Genel bütçeli kamu idarelerinin, harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarının gerektirdiği ödenek Harita Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ekonomik sınıflandırma kodlarına en geç o mali yılın Haziran ayı sonuna kadar ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen hükümler çerçevesinde o yıla ait olanı Harita Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılır. Temmuz ayından yıl sonuna kadar olan dönemde ortaya çıkabilecek harita ve harita bilgisi ihtiyaçları; Harita Genel Müdürlüğünün olurunun alınması ve bedelinin takip eden yıl bütçesinden aktarılması koşuluyla karşılanır. Aktarılan ödeneğin kullanılmayan kısmının bir sonraki yıla devri veya iadesi yapılmaz.

2) Özel bütçeli kamu idareleri, düzenleyici denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahalli idareler, yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişiler harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait tutarı Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına, harita bedeli olarak yatırır. Alınacak dekont Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir.

3) Harita Genel Müdürlüğü Harita Satış Bürosundan alınan harita ve harita bilgisi; (a) Muhasebe yetkilisi Mutemedine Alındı Makbuzu karşılığı harita satış memuruna nakden ödeme ile, (b) Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin (MSB Merkez Saymanlığı) TR56 0000 1001 00000350154033 numaralı tahsilat hesabına, harita bedeli olarak yatırılan paraya ait dekontun verilmesi ile temin edilebilir.

4) Harita Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince yapılacak mal ve hizmetlerin bedeli, Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır.
(İrtibat No.: 0 312 595 20 87)

5) Harita Genel Müdürlüğünden talep edelin harita ve harita bilgilerinin ücreti, peşin yatırılacak ve ürün teslimi; Maliye Bakanlığının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri hakkında 2007-1 sayılı genel tebliği gereğince, fatura yerine geçen belgelerde bulunması gereken asgari bilgileri taşıyan “Harita Genel Müdürlüğü Tarafından Üretimi Yapılan Mal ve Hizmetin Alıcıya Teslim Belgesi (Alındı)” ile yapılacak ve bu belge fatura yerine geçen belge olarak kullanılabilecektir.

https://www.harita.gov.tr/sunum/ adresinden "Türkiye Jeodezik Ağlar Haritası" uygulaması açılır. Sol menüde bulunan "Jeodezik Ağlar" kısmında "Nivelman" kutusu seçili olmalıdır. "Analizler" kısmından "Çoklu Seçim Araçları" ile istenilen bölgeye sorgu yapılarak nivelman nokta protokollerine ulaşılabilir.

Sayısal Ürünlere ait örnek veriye anasayfada bulunan Ürünler / Hizmetler menüsü altında yeralan "Sayısal Coğrafi Ürün Örnekleri" bölümünden veya https://www.harita.gov.tr/sayisal-cografi-urun-ornekleri/sayfa/13 adresinden ulaşılabilir.

Vektör verilere ait detaylı bilgiye anasayfa üst menüde bulunan Üretim Faaliyetleri bölümündeki "Vektör Harita Veri Sözlükleri" menüsünden veya https://www.harita.gov.tr/vektor-harita-veri-sozlukleri adresinden ulaşılabilir.

Sayısal veri taleplerinde;
- Talep edilen coğrafi alanın sınırları, (pafta ismi veya koordinat listesi)
- Talep edilen format, (Geotiff, shp vb.)
- Talep edilen koordinat sistemi, (UTM, Coğrafi)
- Talep edilen datum, (ED-50, WGS-84)
mutlaka belirtilmelidir.

1. “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği” gereği, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü dokümanı, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretim ve kullanımını önlemek amacıyla inceleme görev ve sorumluluğu Harita Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

2. Ayrıca, Gümrük Müdürlükleri, mevcut uygulamada tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) yurt dışından ithalinde “Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ” tebliğ kapsamında hareket etmekte ve söz konusu eşyaları ilgilisine göre Hrt.Gn.Md.lüğüne veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelettirerek yurt içine girişini gerçekleştirmektedir.

3. Harita ve harita bilgisi içeren doküman numunelerinin incelenmesi faaliyeti; “Harita, Atlas, Küre ve Benzeri Coğrafi Doküman İnceleme Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir. Yapılan incelemede söz konusu dokümanın, ilgili yönergeye uygun olmayan hususlar ilgililerine düzeltilmek üzere iade edilmekte ve müteakiben uygunluk onayı verilmektedir. Aksi takdirde söz konusu harita ve harita bilgisi içeren dokümanların yayımlanmasına ve ithaline onay verilmemektedir.

4. Onaylanması talep edilen dokümanın tarihi ve kültürel nitelik taşıması durumunda, söz konusu doküman hakkında başta Millî Eğitim bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaktadır.

5. Söz konusu dokümanların incelenerek onaylanması süreci; dokümanın niteliği, dokümanda yer alan verinin yoğunluğu, dokümanın içerisindeki hata oranı ve bu hataların talep sahibi tarafından düzeltilmesi sürecine göre değişmektedir. Kontrole gönderilen dokümana, hata içermemesi durumunda, talep yoğunluğuna bağlı olarak 3-15 gün içerisinde onay verilmektedir.

Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilen tüm coğrafi veriler ile aktif olarak hizmet verilen coğrafi web servislerine ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgilere (metaverilere) https://geoportal.harita.gov.tr sayfası üzerinden HGM Geoportal uygulaması ile ulaşabilirsiniz.

https://www.msb.gov.tr/SosyalIsler adresinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Harita Genel Müdürlüğü resmi ( https://www.harita.gov.tr ) internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İnsan eliyle yapılan, arazide zeminden, denizde, gölde ya da barajda su yüzeyinden yüksekliği, alçak irtifa uçuşu yapan hava trafik araçlarının uçuş rotalarını etkileyecek kadar yüksek ve/veya atma-indirme harekât birliklerinin görevini engelleyecek nitelikte olan;

- Yerleşim yerleri dışında 30 metreden, yerleşim yerlerinde 60 metreden yüksek anten, bina, baca, kule ve benzeri tesislerle,

- Yükseklik sınırlaması olmaksızın bütün havai hatlar ve bu havai hatlar üzerinde bulunan enerji iletim ve dağıtım hattı direkleri, teleferik/telesiyej hattı direkleri ve benzeri detaylardır.

Milli Savunma Bakanlığı
Genelkurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Valilikler
Kaymakamlıklar
Belediyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu

Hava araçları ile yapacakları uçuşlar için düşey engel verisine ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar ya da uçuş emniyeti ile görevli kurum ve kuruluşlar düşey engel verilerini kullanmaktadırlar.
YUKARI