VİZYON & MİSYON

Vizyon

21’inci yüzyılın gereklerine uygun olarak; harita ve harita bilgisi üreten, haritacı personel yetiştiren, ulusal ve uluslararası haritacılık alanında lider olan bir kurum haline gelmektir.

Misyon

Savunma amaçları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalkınma amaçları ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü klasik ve sayısal coğrafya desteğini;
- tam,
- doğru,
- güncel,
- zamanında ve,
- ekonomik olarak karşılamaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder ATATÜRK’ün;
“Harita Dairesi’ nin bu sene zarfında orduya yetiştirdiği haritaların son zaferin iktisabında dahli olmuş, ordu bu haritalar sayesinde hedef-i zafere suhuletle vasıl olmuştur.” vecizesinde de belirttiği gibi, o zamanki adıyla Harita Dairesince üretilen haritaların Kurtuluş Savaşının kazanılmasında, büyük rolü olduğu bir gerçektir. O günden bu güne, haritacılık mesleği ile coğrafi bilgi ve belgelerin; yönetim, kalkınma, mühendislik ve alt yapı hizmetlerinde giderek artan kullanımları, savunmanın dışında mesleğimizi sosyal yaşantının da ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu nedenle; Müdürlüğümüz savunma amaçlı tarihi sorumluluklarının yanı sıra, sosyal ve teknik alanda da önemli sorumluluklar üslenmiştir. Bu sosyal ve teknik sorumluluklar, Harita Genel Müdürlüğü’nün misyonunu oluşturmaktadır.

İlkemiz

Bir haritacının temel görevi; zamanında, doğru ve ülkesine fayda sağlayacak harita ve harita bilgisi üretmektir.
Bu görev;
- Etik ve mesleki değerlere uyularak,
- Bilimsel ve mesleki gelişmeler izlenip, edinilen bilgiler paylaşılarak,
- Emek harcanıp, itinalı, özverili ve düzenli çalışılarak,
- Verimlilik ve etkinlik ön planda tutularak,
- Harita ve harita bilgisinin tanıtılması ve yaygın kullanılması için çaba harcanarak,
- İleri görüş ve çağdaş düşünceyle yaratıcı fikir ve yeni yöntemler oluşturularak yerine getirilir.

YUKARI