DERGİ BİLİM KURULU


(İsimler AKADEMİK ÜNVANA ve SOYADI'na göre alfabetik sıralı yazılmıştır.)

Ünvanı Adı Soyadı Kurumu Branşı
Tümg.Dr. Osman ALP Harita Genel Müdürlüğü HGM
Prof.Dr. Bahadır AKTUĞ Ankara Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Ali Melih BAŞARANER Yıldız Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ Konya Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. Çetin CÖMERT Karadeniz Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Hande DEMİREL İstanbul Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Uğur DOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi-Dengeleme
Prof.Dr. Semih ERGİNTAV Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik
Prof.Dr. Oğuz GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Cevat İNAL Konya Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Hakan KARABÖRK Konya Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Fevzi KARSLI Karadeniz Teknik Üniversitesi Fotogrametri-Uzal
Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU Gebze Teknik Üniversitesi Uzal-CBS
Prof.Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi-CBS
Prof.Dr. Hakan MARAŞ Çankaya Üniversitesi
CBS
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Haluk ÖZENER Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi-CBS
Prof.Dr. Ayşe Filiz SUNAR İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Doğan Uğur ŞANLI Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER İstanbul Teknik Üniversitesi Fotogrametri-Uzal-CBS
Prof.Dr. Mustafa TÜRKER Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Nesibe Necla ULUĞTEKİN İstanbul Teknik Üniversitesi Kartografya
Prof.Dr. Aydın ÜSTÜN Kocaeli Üniversitesi Jeodezi-Nivelman-Gravite
Prof.Dr. Naci YASTIKLI Yıldız Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Ferruh YILDIZ Konya Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr.
Cemal Özer YİĞİT
Gebze Teknik Üniversitesi
Jeodezi-Ölçme Tekniği
Prof.Dr.
Orhan ALTAN
Emekli
Fotogrametri
Prof.Dr.
Ahmet Tuğrul BAŞOKUR
Emekli
Jeofizik
Prof.Dr.
Fatmagül KILIÇ GÜL
Emekli
Fotogrametri-CBS
Prof.Dr.
Şerif HEKİMOĞLU
Emekli
Jeodezi-İstatistik
Prof.Dr.
Mahmut Onur KARSLIOĞLU
Emekli
Jeodezi-Uzal-CBS
Prof.Dr.
Ahmet KAYA
Emekli
Jeodezi-Kartoğrafya
Prof.Dr.
Ali KOÇYİĞİT
Emekli
Jeoloji
Prof.Dr.
Sıtkı KÜLÜR
Emekli
Fotogrametri-CBS
Prof.Dr.
Cankut ÖRMECİ
Emekli
Fotogrametri-Uzaktan Algılama
Prof.Dr.
Fatma Gönül TOZ
Emekli
Fotogrametri-CBS
Doç.Dr.
Hakan AKÇIN
Bülent Ecevit Üniversitesi
Jeodezi-CBS
Doç.Dr. Onur LENK İstanbul Üniversitesi Jeodezi
Doç.Dr. Mustafa Tevfik ÖZLÜDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi
Müh.Alb.Doç.Dr. Mehmet SİMAV MSÜ Jeodezi

Müh.Alb.Doç.Dr. Hasan YILDIZ Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi
Müh.Alb.Doç.Dr.
Ali KILIÇOĞLU Emekli Jeodezi
Dr. Mustafa KURT Okan Üniversitesi Jeodezi
Müh.Alb.Dr. Yavuz Selim ŞENGÜN Harita Genel Müdürlüğü Kartografya
Müh.Alb.Dr. Altan YILMAZ Harita Genel Müdürlüğü Fotogrametri
Müh.Alb.Dr.
Mustafa ATA Emekli Jeodezi
Müh.Alb.Dr.
Coşkun DEMİR Emekli Jeodezi
Müh.Alb.Dr.
Oktay EKER Emekli Fotogrametri
Müh.Alb.Dr.
Mustafa ERDOĞAN Emekli Fotogrametri

YUKARI