DERGİ BİLİM KURULU

(İsimler AKADEMİK ÜNVANA ve SOYADI'na göre alfabetik sıralı yazılmıştır.)

Ünvanı Adı Soyadı Kurumu Branşı
Dr.Tuğg. Osman ALP Kara Kuvvetleri Jeodezi
Prof.Dr. Bahadır AKTUĞ Ankara Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Ali Melih BAŞARANER Yıldız Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR Ankara Üniversitesi Jeofizik
Prof.Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ Konya Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. Çetin CÖMERT Karadeniz Teknik Üniversitesi Kartografya-CBS
Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Hande DEMİREL İstanbul Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Uğur DOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi-Dengeleme
Prof.Dr. Semih ERGİNTAV Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik
Prof.Dr. Oğuz GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Cevat İNAL Konya Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Hakan KARABÖRK Konya Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Fevzi KARSLI Karadeniz Teknik Üniversitesi Fotogrametri-Uzal
Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU Gebze Teknik Üniversitesi Uzal-CBS
Prof.Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi-CBS
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Haluk ÖZENER Boğaziçi Üniversitesi Jeodezi-CBS
Prof.Dr. Ayşe Filiz SUNAR İstanbul Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Uğur ŞANLI Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi
Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER İstanbul Teknik Üniversitesi Fotogrametri-Uzal-CBS
Prof.Dr. Gönül TOZ İstanbul Teknik Üniversitesi Fotogrametri-CBS
Prof.Dr. Mustafa TÜRKER Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Algılama
Prof.Dr. Necla ULUĞTEKİN İstanbul Teknik Üniversitesi Kartografya
Prof.Dr. Aydın ÜSTÜN Kocaeli Üniversitesi Jeodezi-Nivelman-Gravite
Prof.Dr. Naci YASTIKLI Yıldız Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr. Ferruh YILDIZ Konya Teknik Üniversitesi Fotogrametri
Prof.Dr.
Cemal Özer YİĞİT
Gebze Teknik Üniversitesi
Jeodezi-Ölçme Tekniği
Doç.Dr. Onur LENK İstanbul Üniversitesi Jeodezi
Doç.Dr. Hakan MARAŞ Çankaya Üniversitesi CBS
Doç.Dr. Mustafa Tevfik ÖZLÜDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi
Doç.Dr.Müh.Alb. Hasan YILDIZ Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi
Dr. Hakan AKÇİN Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi-CBS
Dr. Mustafa KURT Okan Üniversitesi Jeodezi
Dr.Müh.Alb. Yavuz Selim ŞENGÜN Harita Genel Müdürlüğü Kartografya
Dr.Müh.Alb. Altan YILMAZ Harita Genel Müdürlüğü Fotogrametri
Prof. Dr. Orhan ALTAN Emekli Fotogrametri
Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL Emekli Fotogrametri-CBS
Prof.Dr. Şerif HEKİMOĞLU Emekli Jeodezi-İstatistik
Prof.Dr. Mahmut Onur KARSLIOĞLU Emekli Jeodezi-Uzal-CBS
Prof.Dr. Ahmet KAYA Emekli Jeodezi-Kartoğrafya
Prof.Dr. Ali KOÇYİĞİT Emekli Jeoloji
Prof.Dr. Sıtkı KÜLÜR Emekli Fotogrametri-CBS
Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Emekli Fotogrametri-Uzaktan Algılama
Doç.Dr. Ali KILIÇOĞLU Emekli Jeodezi
Dr.Müh.Alb.
Mustafa ATAEmekliJeodezi
Dr. Coşkun DEMİR Emekli Jeodezi
Dr. Oktay EKER Emekli Fotogrametri
Dr. Mustafa ERDOĞAN Emekli Fotogrametri

YUKARI