Yükseklik Sistemi Modernizasyonu Projesi tamamlanmış ve TG-20 Jeoit Modeli yayımlanmıştır.

30.03.2021

Harita Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle 2015 yılında başlatılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli “Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” 2020 yılı sonu itibariyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Proje Tamamlama Raporu için tıklayınız.

Söz konusu proje kapsamında hesaplanan Türkiye Jeoit Modeli 2020 (TG-20) kullanıma sunulmuş ve Web Coverage Service (WCS) üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bedelsiz olarak paylaşılmaya başlanmıştır. WCS üzerinden hizmet almak için bağlantıda örneği sunulan resmî yazının ekleriyle birlikte Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


YUKARI