Anasayfa » Üretim Faaliyetleri »Sayısal Coğrafi Ürün Örnekleri


Sayısal Coğrafi Ürün Örnekleri

TELİF HAKLARI UYARISI: Bu sayfada yer alan tüm sayısal coğrafi ürünlerin telif hakları, Harita Genel Müdürlüğüne aittir. Bu sayfadan indirilmek suretiyle temin edilen, sayısal coğrafi ürün örnekleri, SATIN ALMA ÖNCESİ TEST ETMEK, AKADEMİK EĞİTİM veya AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA YARARLANMAK AMACI dışında kullanmak yasaktır. Bu amaçlar dışında kullanım için, bu ürünlerin Harita Genel Müdürlüğünden satın alınması yöntemi ile temini gereklidir. Hangi yöntemle temin edilmiş olursa olsun, Harita Genel Müdürlüğünce üretilen tüm sayısal coğrafi ürünlerin, üzerinden sayısallaştırma yapılması (akademik eğitim ve akademik araştırma çalışmaları hariç), kısmen veya tamamen, orijinal formatta veya başka bir formatta çoğaltılması, dağıtılması, satılması, WEB sitelerine konulması, bu ürünlere WEB sitelerinden bağlantı (link) verilmesi YASAKTIR.
 

 

ÜRÜN GRUBU

 

ÜRÜN ADI 

 

FORMAT

 

BOYUT (MByte)

 

DOSYA

RASTER ÜRÜNLER

1:25.000 Ölçekli Raster Harita 

GeoTIFF 47,0
GeoTIFF 41,6

1:50.000 Ölçekli Raster Harita 

GeoTIFF 51,0
GeoTIFF 45,5

1:100.000 Ölçekli Raster Harita 

GeoTIFF 44,7
GeoTIFF 45,6

1:250.000 Ölçekli Raster Harita 

GeoTIFF 38,7
GeoTIFF 45,4

1:500.000 Ölçekli Raster Harita 

GeoTIFF 53
GeoTIFF 52,9

 

VEKTÖR ÜRÜNLER

 

1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Vektör Veri (TOPOVT)

MDB 4,2

1:25.000 Ölçekli Kartografik Vektör Harita (KARTO25)

ArcInfo Coverage 5,5
SHP 5,5

1:100.000 Ölçekli Kartografik Vektör Harita(KARTO100)

MDB 0,5
SHP 0,5
YÜKSEKLİK VERİLERİ

3x3 saniye (100 metre) Aralıklı Sayısal Arazi Yükseklik Verisi 

(DTED1) 

2,8

1x1 saniye (30 metre) Aralıklı Sayısal Arazi Yükseklik Verisi  (DTED2) 25,4 d3439_(i33a1).zip
5 Metre Aralıklı Sayısal Yükseklik Verisi  GEOTIFF 24,3 i33a1_SYM5.rar

ORTOFOTO

Ortofoto

GeoTIFF (45 cm) 14,5
MrSid (45 cm) 31,1

Ecw (45 cm)

13,8

GeoTIFF (30 cm) 18,7 M25A4_GeoTIFF.zip

HAVA FOTOĞRAFI

Analog Kamerayla Çekilmiş

TIFF 15,4
MrSid 4,3

Renkli Sayısal

TIFF 10,0