a

Anasayfa » Ürünler »Telif ve İktibas Hakları/Bedelleri


Telif ve İktibas Hakları/Bedelleri

1.ORTOFOTO GÖRÜNTÜ TELİF VE İKTİBAS BEDELİ 
 

CİNSİ

YILLIK TELİF VE İKTİBAS HAKKI FİYATI (/YIL) 

Ortofoto Görüntü 

KDSF1* X ALAN X 6

Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti 

KDSF1* X ALAN / 5

 KDSF1*: KDV dâhil satış fiyatı.(Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu  Harita ve Uzaktan Algılama İsteklerine İlişkin Yaklaşık Maliyetleri Listesinde Yer Alan Ortofoto Görüntü km²  satış bedelidir.) 
          

 

         AÇIKLAMALAR :
 

          a. Telif ve İktibas Hakları, talep eden kurum veya kuruluş ile Harita Genel Müdürlüğünün karşılıklı olarak belirleyecekleri esaslar çerçevesinde hazırlanarak imzalanacak bir sözleşme kapsamında verilecektir.
          b. İlgili mevzuat kapsamında, gizlilik dereceleri dikkate alınarak, talep edilen ortofotoların verilmesi konusundaki telif ve iktibas hakları saklıdır. 
          c. Ortofoto Görüntü Telif ve iktibas hakkı güncellemeleri içermez ve 10 yıllık bedeldir. Daha az süreler için yapılan taleplerde en az 10 yıl üzerinden hesaplama yapılır.
          ç. Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti alan talep sahibi, söz konusu servis hizmetini internet üzerinden sunmayı talep etmesi durumunda Telif ve İktibas Bedeli öder. 
          d. Ortofoto Görüntü WMS Sunum Hizmeti Telif ve iktibas hakkı, talep edilen lisans süresi ile sınırlıdır. Lisans süresi en fazla 5 yıl için hesaplanır. 1 yıldan sonra her yıl için bedel %10 indirim yapılır. Örneğin telif bedeli 100 TL olan bir alana ait ortofoto ya da ortofoto WMS servisi için 3 yıl telif ücreti 100 TL+(0,9x100 TL)+(0,8x100 TL)=270 TL olarak hesaplanır.
 

2.HARİTALARIN  TELİF VE İKTİBAS HAKLARI
 

ÖLÇEK

CİNSİ

1 (BİR) YILLIK KDV DAHİL TELİF VE İKTİBAS HAKKI FİYATI (TL) 

1-1 000
ADET 

1 001-2 500
ADET 

2 501- 5 000
ADET 

5 001-10 000 
ADET 

10 001 ADET
VE ÜZERİ 

MUH.

BASILI HARİTALAR 

KDSF1* X
175

KDSF1* X
375

KDSF1*X 
625

KDSF1* X
1.000

KDSF1* X 
1.500

MUH.

RASTER VERİLER 

KDSF1* X
175

KDSF1* X
375

KDSF1* X 
625

KDSF1* X
1.000

KDSF1* X 
1.500

MUH.

VEKTÖR VERİLER 

KDSF1* X
35

KDSF1* X
75

KDSF1* X
125

KDSF1* X
200

KDSF1*X
300

  KDSF1*: KDV dâhil satış fiyatı.


         AÇIKLAMALAR : 

          1. 1:25 000, 1:50 000 ve 1:100 000 ÖLÇEKLİ HARİTALAR için iktibas, bu ölçeklerin dışında üretilen haritalar için telif ve iktibas hakları talep eden kurum veya kuruluş ile Harita Genel Müdürlüğünün karşılıklı olarak belirleyecekleri esaslar çerçevesinde hazırlanarak imzalanacak bir protokol kapsamında verilecektir.

          2. Yukarıda belirtilenlerin dışında olabilecek özel talepler, Harita Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde yürürlüğe konulacaktır (Yöntem, Baskı adedi vb.).

          3. İlgili mevzuat kapsamında, gizlilik dereceleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen haritaların verilmesi konusundaki telif ve iktibas hakları saklıdır.

          4. Telif ve iktibas hakları, belirtilen baskı miktarı için 1 (bir) yıl geçerlidir. Müteakip talepler ücrete tabidir.

          5. İktibas hakkı bedeli, haritada alıntı yapılacak bölümün tüm haritaya oranının (iktibas oranı) telif hakkı bedeli ile çarpılması suretiyle hesaplanır. İktibas oranı inceleme memurunca belirlenir ve hiçbir zaman; 1/16’dan küçük olamaz.

          6. Ticari amaçla internetten yapılacak yayımlar; 10.001 Adet ve Üzeri bölümündeki fiyatlara göre değerlendirilir. Bilgi amacıyla yapılacak yayımlarda ise, 1-1.000 adet bölümündeki fiyatların %10’u uygulanır.

          7. Vektör veri kullanılarak üretilmiş kâğıt haritalar için de basılı haritalar için uygulanan fiyatlar geçerlidir.