Yb. Hafız Mehmet Şükrü BAYKA

Yb.Hafız Mehmet Şükrü BAYKA

(1906 - 43)

(1885 - 07.09.1936)

Yarbay Bayka, 1885 yılında Bursa’da doğmuştur. Baba adı Abdullah, memleketi Dağıstandır.

14 Ocak 1903 tarihinde orduya katılan Yarbay Bayka; 26 Eylül 1906 tarihinde asteğmen, 27 Nisan 1911 tarihinde teğmen, 14 Aralık 1916 tarihinde yüzbaşı, 14 Eylül 1922 tarihinde önyüzbaşı, 30 Ağustos 1927 tarihinde binbaşı ve 30 Ağustos 1934 tarihinde yarbaylığa yükselmiştir.

Yarbay Bayka; 12 Mayıs 1910 – 08 Ekim 1910 tarihleri arasında Arnavutluk Harbine, 31 Mayıs 1912 – 17 Ekim 1912 tarihleri arasında Balkan Harbi'ne, 1. Dünya Savaşı'na ve 26 Haziran 1921 – 23 Ağustos 1923 tarihleri arasında da İstiklâl Harbi'ne katılmıştır.

Yarbay Bayka; Harita Komisyonu'na 22 Mart 1914 tarihinde katılmıştır. Soma/Manisa’da topoğraf posta komutanı olarak görev yaparken, 07 Eylül 1936 tarihinde Çerkez Hamidiye Köyü’nde bulunan harita ekibini denetlemeye giderken attan düşerek şehit olmuştur.

YUKARI