Anasayfa » Kurumsal »Sayısal Üretim Faaliyetlerinde Kilometre Taşları1895

HGK`nın Kuruluşu

1939

Hava Fotoğrafı Çekimi

1956

İlk Standart Topoğrafik Haritaların Üretilmesi

1986

Topografik Harita Üretiminde İlk Kez Uydu Görüntüsünün Kullanılması

1989

CBS Faaliyetlerinin Başlangıcı

1994

CBS Faaliyetlerinin Yoğunlaşması

1995

Bilgisayar Destekli İlk Sayısal Haritanın Üretilmesi

1997

Uluslararası VMAP1 Projesine Katılım
Kinematik GPS Destekli Fotogrametri ve Fotogrametrik Nirengi Çalışmaları
İlk Sayısal Ortofoto Üretimin Başlaması
İlk Dijital Fotogrametrik Kıymetlendirme Sistemlerinin Kullanılmaya Başlanması

1999

25.000 Ölçekli İlk Kartografik Vektör Haritanın Sayısal Olarak Üretilmesi (Standart Üretime Başlangıç)

2002

Fotogrametrik Üretimlerin Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi
Temel Ölçekli Harita Üretiminde ED50 Datumundan WGS84 Datumuna Geçilmesi

2005

Genelleştirme İşleminin Sayısal Olarak Yapılması

2007

Yurtdışı Harita Üretim Amaçlı, Uluslararası MGCP Projesine Katılım
Web Üzerinden 2B, 3B Veri Sunumu
Tüm Üretim İşlem Adımlarının Tamamen Sayısal Ortama Geçirilmesi

2008

Üretimlerde Sayısal Hava Kamerasının Kullanılmaya Başlanması
Topografik Bütünleme Çalışmalarının Tamamen Sayısal Ortamda Gerçekleştirilmesi

2010

Coğrafi Veri Tabanına (TOPOVT) Veri Girişi

2013

1:25.000 Ölçekli Vektör Üretimlerin Tamamlanması,
MİLE ve TRGM’ye Internet Üzerinden WMS İle Veri Sunumu