1/250.000 ölçekli DİVRİĞİ paftasına ait ortofotolar, HGM KÜRE MASAÜSTÜ, HGM KÜRE MOBİL ve HGM ATLAS uygulamalarında güncellenmiştir.

07.04.2023

HGM envanterinde bulunan, fotogrametrik olarak donatılmış insanlı uçaklarla Ağustos 2022 tarihinde elde edilen hava fotoğraflarından üretilmiş olan 1/250.000 ölçekli DİVRİĞİ paftasına ait ortofotolar, HGM KÜRE MASAÜSTÜ, HGM KÜRE MOBİL ve HGM ATLAS uygulamalarında güncellenmiştir.

YUKARI