1:250.000 ölçekli ANKARA, BOLU ve ÇANKIRI paftalarına ait ortofotolar, HGM KÜRE MASAÜSTÜ, HGM KÜRE MOBİL ve HGM ATLAS uygulamalarında güncellenmiştir.

03.11.2022

HGM envanterinde bulunan, fotogrametrik olarak donatılmış insanlı uçaklarla Eylül 2022 tarihinde elde edilen hava fotograflarından üretilmiş olan 1:250.000 ölçekli ANKARA, BOLU ve ÇANKIRI paftalarına ait ortofotolar, HGM KÜRE MASAÜSTÜ, HGM KÜRE MOBİL ve HGM ATLAS uygulamalarında güncellenmiştir.

YUKARI