Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (TUFUAB) 2019 yılı 2'nci olağan konsey toplantısı

YUKARI