a

Anasayfa » Ürünler »Harita İnceleme Bedeli


Harita İnceleme Bedeli

Fiyat : 72,50

Dağıtım Birimi : Saat


1. Herkes tarafından talep edilebilir.
2. DVD, CD-ROM, disket vb. gibi sayısal ortamdaki incelemeler için, bu materyaller ile birlikte, incelenecek harita, harita bilgisi ve coğrafi veri ihtiva eden bölümlerinden, Harita Genel Müdürlüğünce talep edilmesi halinde, istek sahibi tarafından üç suret renkli kâğıt çıktı gönderilir.
3. Harita inceleme, ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafi isimler ve ülke sınırlarının kontrolü amacıyla yapılmakta/yaptırılmakta ve farklı uzmanlık alanları gerektirebilmektedir. Haritalarda, Harita Genel Müdürlüğünün uzmanlık alanı dışında yabancı kökenli isimler ve gösterimlerin kullanılması veya tarihi sınırların gösterilmesi vb. tematik haritalar söz konusu olduğunda, bu haritalar Harita Genel Müdürlüğünce ve bedeli karşılığında ilgili kurum/kurumlara incelettirilir ve inceleyen kurum tarafından talep edilen bedel, inceleten kurum kuruluş veya gerçek ve tüzel kişiden talep edilir.
4. Yaşanması muhtemel maddi zararları önlemek maksadıyla ilgililerin dikkatine!
    Yurtdışından ithal edilmesi planlanan harita ve harita bilgilerinin, ithal işlemi gerçekleştirilmeden (ürün satın alınmadan ya da gümrüğe gelmeden) önce bir adet asılları Harita Genel Müdürlüğüne gönderilip incelettirilmeli ve onay alınmasını müteakip ithal işlemi gerçekleştirilmelidir.

Text

Basım ve ithal uygunluk onayı istenen her ürün için inceleme bedeli, inceleme memurunun ürünü inceleme için harcadığı saat esas alınarak hesaplanır. İncelemenin 1 (bir) saatten az sürmesi durumunda, 1 (bir) saat ücreti alınır.

1. Basılı ve sayısal her tür harita; küre; içerisinde kent planı, harita ve plan ihtiva eden broşür, atlas ve dokümanlar milli menfaatlere uygunluk açısından incelenmektedir.
2. Basım ve ithal uygunluk onayı istenen her ürün için inceleme bedeli, inceleme memurunun ürünü inceleme için harcadığı saat esas alınarak hesaplanır. İncelemenin 1 (bir) saatten az sürmesi durumunda, 1 (bir) saat ücreti alınır.
3. Yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek harita, atlas, küre ve benzeri doküman için, evsafına göre, içinde bulunulan yıl için geçerli olan Harita ve Harita Bilgileri Satış ve Kullanım Bedelleri Fiyat Listesi’nden yararlanarak hesaplanacak inceleme bedeli, ilgili kuruluştan talep edilir.
 

Benzer Ürünler