Anasayfa » Üretim Faaliyetleri »Vektör Harita Veri Sözlükleri


Vektör Harita Veri Sözlükleri

  

1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 Ölçekli Kartoğrafik Vektör Haritalar

1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Veriler (TOPOVT)

1:250.000, 1:500.000 Ölçekli Vektör Haritalar

1:1.000.000 Ölçekli Vektör Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritası

1:1.000.000 Ölçekli Vektör Türkiye Fiziki Haritası