HGM MOBİL GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları

Bundan böyle Harita Genel Müdürlüğü Mobil Uygulaması, HGM Mobil Uygulaması olarak adlandırılacak olup HGM Mobil Uygulamasındaki tüm dokümanlar T.C. MSB Harita Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, bu uygulamadaki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. Mobil Uygulamamıza erişim için kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere tabidir. Mobil Uygulamamızın kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

HGM Mobil Uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, mobil uygulamaya girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

HGM Mobil Uygulamasında yer alan her türlü bilgi sadece bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde mobil uygulamada yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, harita.gov.tr den temin etmekle yükümlü olduğunu, mobil uygulamada yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle T.C. MSB Harita Genel Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

T.C. MSB Harita Genel Müdürlüğü, kendi takdirinde olmak üzere mobil uygulamadaki içeriği dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. HGM Mobil Uygulamasının hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, mobil uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği
HGM Mobil uygulamasına telefon üzerinden konum paylaşma yetkisi verildiğinde, uygulamanın kullanımı esnasında konum bilgileri ile kişisel bilgileri Harita Genel Müdürlüğü tarafından yetenek geliştirme ve harita/coğrafi veri güncelleme periyotlarının belirlenmesi gibi ihtiyaç duyulan konularda istatistik amaçlı kaydedilecektir. Bu kapsamda alınan kişisel veriler, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca asgari 5 yıl süre ile işlenecektir.

Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının HGM Mobil uygulama sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, T.C. MSB Harita Genel Müdürlüğü, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

HGM Mobil Uygulaması üzerinden vermiş olduğunuz hakkınızdaki bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve kullanılmayacaktır.

 

Sorumluluk Sınırları

Gizlilik Politikasında yer alan taahhütler yalnızca HGM Mobil Uygulaması alanının kullanımında geçerlidir ve bağlantı olarak yönlendirme yapılan mobil uygulamalar, kamu internet örün siteleri ve sitelerin kendilerine ait hizmetlerini kapsamamaktadır.