Anasayfa » Kurumsal »Yönetmelikler


Yönetmelikler

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLÂNLAMA KURULU YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLECEK ATLAS,KÜRE VE COĞRAFYA HARİTALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (TUFUAB) YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ(TUJJB) YÖNETMELİĞİ

HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ