Anasayfa » Haberler


Harita Genel Müdürlüğünün, Avrupa Referans Çerçevesi - Sabit GNSS İstasyonları Ağı Sıklaştırma Çalışma Grubu (EUREF – EPN Densification Working Group) Faaliyetlerine Katkıları

 

          Avrupa Referans Çerçevesi (EUREF), Uluslararası Jeodezi Birliğinin (International Association of Geodesy – IAG) bir alt çalışma komisyonudur. Avrupa Yersel Referans Çerçevesi (European Terrestrial Reference Frame – ETRS89) ve Avrupa Düşey Referans Sisteminin (European Vertical Reference System – EVRS) oluşturulması ve idame edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu, Avrupa’daki ulusal haritacılık kurumlarının organizasyonu olan EuroGeographics ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü, EUREF’in Türkiye temsilcisi olarak komisyonun kuruluşundan bu yana faaliyetlerine katılmaktadır.

         ETRS89’un idamesindeki temel unsur EUREF Sabit GNSS İstasyonları Ağıdır (European Permanent Network – EPN). EPN Sıklaştırma Çalışma Grubu’nun temel amacı ise, homojen bir referans çerçevesinde, Avrupa çapında yüksek kalitede konum ve hız bilgisi üretmek, böylelikle farklı bölgelerden elde edilen konum ve hız bilgilerinin birbirleriyle karşılaştırılabilir seviyede olmasını sağlamaktır. Bu sebeple, ulusal ölçekte büyük GNSS ağları işleten ve/veya verilerini analiz eden Avrupa ülkelerindeki kurum ve kuruluşların gönüllü şekilde veri analiz sonuçlarını rutin olarak EUREF’e göndermelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

        Bu kapsamda, TUSAGA-Aktif ağı içerisinde işletilen ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından analizleri gerçekleştirilen homojen dağılımlı 41 adet istasyonun 01.01.2009 – 12.05.2018  aralığındaki yaklaşık 9,5 yıllık haftalık çözüm dosyaları (SINEX) EUREF-EPN Sıklaştırma Grubuna gönderilmiştir.

 

        Harita Genel Müdürlüğünün EUREF-EPN Sıklaştırma Çalışma Grubuna katkıları hakkında hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

        EUREF genel bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız.


Tarih: 14/06/2019