Anasayfa » Haberler


Harita Genel Müdürlüğü ve Üniversitelerimiz Tarafından Yürütülen Ortak Araştırma Projeleri kapsamında “2019-2020 yılı Ortak Araştırma Projeleri” belirlenmiştir.

     Ülkemizde coğrafi veri üretimi, tarihsel süreç içinde önceleri az sayıdaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiş, son 30 yılda ise, coğrafi veriyi üreten ve bu verilere ihtiyaç duyan kurumlar hızla artmıştır. Bunun sonucunda coğrafi bilgi üretimine ve paylaşımına yönelik koordinasyon ve işbirliği de önem kazanmıştır.

     1818 yılından itibaren çağın gereklerine uygun olarak birçok aşamadan geçen ve günümüze ulaşan, ülkemizin ulusal haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü, yaklaşık 200 yıllık birikimi ve tecrübesiyle her türlü altlık coğrafi bilgiyi ilk elden, en başından toplayarak, ülkemizin temel coğrafi hazinesini oluşturmuş ve oluşturmaya devam etmektedir. Harita Genel Müdürlüğü, ürettiği bu kıymetli verilerin ülkemizin kalkınma ve savunma amaçları doğrultusunda kullanılmasını hedeflemiş ve çalışmalarını bu yönde geliştirme gayreti içerisinde olmuştur.

     Bu temel coğrafi bilgi hazinesi ile Harita Genel Müdürlüğü, güvenlik ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, kalkınmaya yönelik tüm yatırım projelerinde, eğitim ve bilimsel çalışmalarda coğrafi bilgi hazinesini paylaşarak mümkün olan her türlü desteği sunmaktadır.

     Harita Genel Müdürlüğünün sahip olduğu bu coğrafi bilgi hazinesinin paylaşılarak daha da büyümesi adına; 2015-2018 yılları içerisinde, bünyesinde harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği bölümleri ile jeofizik mühendisliği gibi harita mühendisliğine yakın ve birlikte çalışan disiplinlerde bölümleri bulunan 40 üniversite ile haritacılık ve coğrafi bilgi sistemi alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla eğitimde işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

     Bu kapsamda;

     2015-2016 döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından önerilen 1 araştırma önerisine ilişkin, 24 Haziran 2016 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile alt protokol imzalanmıştır.

     2016-2017 dönemi içerisinde 7 Üniversite ile 12 araştırma önerisinin desteklenmesi konusunda mutabık kalınmış ve alt protokoller imzalanmıştır.

     2017-2018 dönemi içerisinde Akdeniz Üniversitesi tarafından önerilen 1 araştırma önerisine ilişkin, 16 Şubat 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi ile alt protokol imzalanmıştır.

     2018-2019 dönemi içerisinde Harita Genel Müdürlüğü tarafından öncelikli olarak desteklenmesi önerilen 1 araştırma önerisine ilişkin, 25 Ocak 2019 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile alt protokol imzalanmıştır.

     2019-2020 dönemine yönelik olarak ise; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından önerilen 1 araştırma önerisine ilişkin, 04 Mart 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ile alt protokol imzalanmıştır.

 

 

                                                                                                                   

 


Tarih: 10/01/2019